Právní informace

Právní informace pro klienty

 

Povinně uveřejňované informace

 • Výroční zprávy
   Výroční zprávy společností Amundi v České republice a lokálních podílových fondů
 • Pololetní zprávy
   Pololetní zprávy lokálních podílových fondů
 • Regulace
  • MiFID II/ZISIF
   Pravidla pro obchodování s investičními nástroji (MiFID II) a zákon o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF)
  • SFDR
   Zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v oblasti finančních služeb - odpovědné investování a ESG
  • CRS a FATCA
   CRS a FATCA - prověřovací, zjišťovací a oznamovací povinnost o klientech (daňových nerezidentech a amerických osobách) na finanční úřad
  • IFR/IFD
   Informační povinnosti podle dřívějších právních předpisů. Směrnice o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky (IFR) a nařízení o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky (IFD)
  • SRD II
   Směrnice o právech akcionářů (SRD II)
  • Politika odměňování
 • Časový harmonogram provozního dne
  Časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů a závěrka provozního dne
 • Společnosti skupiny Amundi
  Základní údaje o společnostech skupiny Amundi působících v České republice

 

Právní informace globální skupiny Amundi

Amundi Asset Management Group Policies and Guidelines