Globální zkušenosti, lokální přístup

  Amundi je největším správcem investic v Evropě, pokud jde o výši spravovaného majetku a řadí se do TOP 10¹ z celosvětového hlediska.

Díky nedávným úspěšným akvizicím (Lyxor, Pioneer Investments) nyní spravuje pro své klienty aktiva v hodnotě více než 2 116 miliard eur3, a to prostřednictvím šesti investičních center2

2 116 mld.€ 

majetku pod správou2

Číslo 1

v Evropě1

Top 10

celosvětově1

Široká škála investičních strategií

Důkladná znalost investičního prostředí v oblasti pasivních i aktivních strategií zahrnující:

  • aktivní dluhopisová, akciová a smíšená portfolia zaměřená na generování alfy (snaha překonat index),
  • nejmodernější kvantitativní modely (smart beta a faktorové analýzy),
  • reálná aktiva (nemovitosti, private equity, private debt, infrastrukturní projekty),
  • poradenství a další služby...

A zaměření na podporu klientů s cílem pomoci jim přijímat informovaná investiční rozhodnutí. Klienti mohou využívat odborných zkušeností a znalostí skupiny Amundi opírající se o naše jedinečné analytické schopnosti a o zastoupení v klíčových finančních centrech po celém světě4.

 A comprehensive range of investment strategies

Amundi Pioneer Asset Management je americkou společností ze skupiny Amundi Asset Management. Služby investičního poradenství pro americké subjekty jsou nabízeny prostřednictvím společností Amundi Pioneer Asset Management, Inc. a Amundi Pioneer Institutional Asset Management, Inc. Cenné papíry jsou nabízeny prostřednictvím společnosti Amundi Pioneer Distributor, Inc. Ne všechny produkty a služby společnosti Amundi jsou k dispozici ve všech zemích.

Potřeby klientů na prvním místě

A client-centric service model

Globální klientská základna s více než 100 miliony retailových, institucionálních a firemních klientů odráží schopnost skupiny Amundi získat si důvěru širokého spektra privátních i veřejných investorů na celém světě.. 

Skupina Amundi spoléhá na své rozsáhlé zkušenosti a úzké vazby se světovými manažery, distribučními platformami a retailovými sítěmi v Evropě, asijsko-tichomořském regionu a Severní Americe. To nám umožňuje nabídnout klientům produkty vytvořené na míru i inovativní služby a přinášet přidanou hodnotu v investičním poradenství v souladu s potřebami a rizikovými profily retailových klientů.

Využíváme našich komplexních odborných znalostí a investiční kultury založené na výzkumu, abychom našim institucionálním a firemním klientům na celém světě poskytli ucelená a objektivní investiční řešení spolu s vysoce kvalitními službami.

Globální působnost, skutečná blízkost ke klientům

Amundi je v oblasti správy aktiv nespornou jedničkou v Evropě1 a zastává vedoucí postavení na klíčových trzích kontinentální Evropy: 

  • Amundi zaujímá 1. místo ve Francii,
  • řadí se do TOP3 v Itálii5 a Rakousku6,
  • a je předním mezinárodním hráčem v Německu7

Díky spojení s Pioneer Investments v červenci 2017 skupina Amundi získala rozšířené distribuční možnosti v Severní Americe a ucelenou škálu manažerských schopností, díky nimž bude moci lépe reagovat na požadavky investorů v asijsko-tichomořském regionu a na Středním východě.

Všechny naše pobočky naleznete na about.amundi.com.

Více informací

  Chcete-li se dozvědět více o skupině Amundi, jejích akcionářích a personální politice, anebo máte-li zájem sledovat denní aktuální informace, navštivte, prosím, naše firemní webové stránky

Objevte naše firemní webové stránky

1. Zdroj: Žebříček IPE „Top 500 Asset Managers“ (500 největších správců aktiv) zveřejněný v červen 2023, podle údajů o aktivech spravovaných v prosinci 2022.

2. Investiční centra: Boston, Dublin, Londýn, Milán, Paříž a Tokio

3. Zdroj: Amundi údaje k 31/03/2024

4. Zdroj: SIX Financial Information, otevřené fondy podle francouzského práva, Září 2023

5. Zdroj: Assogestioni, únor 2024

6. Zdroj: VÖIG, únor 2024

7. Zdroj: BVI, Prosinec 2022

Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.