Odpovědné investování a ESG

Video 0:53 min - Amundi - investice pro lepší svět

Investujeme, protože máme přání a aspirace, které si v budoucnu chceme splnit. Otázkou ale je, jak taková budoucnost bude vypadat? Neměla by se i samotná investice zabývat v jakých podmínkách budeme žít?

Jako jednotlivci nedokážeme čelit všem výzvám spojených s klimatickými změnami, ovlivnit geopolitické prostředí nebo to, jak budou technologie ovlivňovat naše životy. Společně to ale zvládnout můžeme – odpovědným investováním s Amundi - výběrem společností, které nejen dosahují výborných výsledků, ale také tvoří lepší svět.

Naše řešení

Tip: Přečtěte si více o naší ESG strategii a co vám odpovědné investování může přinést:

  Politika odpovědného investování   ESG brožura Amundi   Leták odpovědné investování

Amundi: Zavazujeme se k podporování změn při dosažení zhodnocení

Naší ambicí do roku 2021 je nejen vystupovat jako odpovědný aktér, ale také se aktivně podílet na změnách našeho prostředí. To vše při dosahování zhodnocení.

Jak? Díky investování do akcií a dluhopisů několik tisíc společností máme zajištěna hlasovací práva a můžeme se tak aktivně podílet na otázkách směřování těchto firem. Díky naší velikosti pak můžeme efektivněji podporovat smysluplná rozhodnutí, která budou prospěšná pro životní prostředí a společnost jako celek. 

Usilujeme o:

  1. Umožnit našim klientům dosahovat zhodnocení vložených prostředků skrze odpovědné investování
  2. Nasměrovat společnosti, do kterých investujeme k odpovědnému chování
  3. Uplatňovat ESG kritéria pro celou naši nabídku produktů, a to do konce roku 2021

 

Odpovědné investování tvoří přidanou hodnotu

Zaměřeno na ESG:

Proč používáme strategii "Nejlepší ve své třídě"

Existuje mnoho různých modelů, které mohou portfolio manažeři kombinovat a integrovat v rámci odpovědného investování do svých portfolií. Integraci pravidel ESG volíme tam, kde se investice silně dotýká životního prostředí, společnosti nebo způsobu řízení firem.

ESG označuje nefinanční kritéria, která měří dopad na životní prostředí (E), respekt k sociálním hodnotám (S) a aspekty prospěšného řízení společností (G).

Amundi se dále zavazuje být společností, která 100 % splňuje ESG kritéria ve smyslu managementu, ratingu a volební politiky.

Vše je vysvětleno v užitečné příručce: 
Udržitelný přístup společnosti Amundi .

Environment, Social, Governance

 

Hodnocení společností optikou "E" (Environment) enviromentálních kritérií znamená zjišťování dopadů podnikových aktivit na životní prostředí z globálního i lokálního hlediska.

Zjistěte více

Analyzování společností pomocí "S" (Social) sociálních kritérií znamená, že je společnost schopna reagovat na celospolečenské výzvy, adaptovat korporátní postupy založené na transparentnosti, etice, respektu.

Zjistěte více

Za písmenem "G" (Governance) se ukrývají kritéria odpovědného řízení společností. Posuzovány jsou zásady odměňování manažerů, kontrolní postupy, dodržování legislativy nebo etických norem.

Zjistěte více

Pro lepší zítřky investujeme již dnes

Jsme přesvědčení, že odpovědné investování nemusí být na úkor výkonnosti. Zakládáme si na výběru kvalitních společností nejen po finanční stránce, tj. atraktivní ocenění nebo silná rozvaha, ale i těch, jejichž nefinanční faktory mohou z dlouhodobého hlediska zlepšit výnosy. Vyhodnocujeme tak i dopady aktivit společností na životní prostředí nebo na společnost.

Multi-Asset Sustainable Future je aktivně spravované konzervativní portfolio, které obsahuje více druhů finančních aktiv. Hlavním cílem je pak dosahovat atraktivních výnosů s přívlastkem udržitelné a dodržení ESG kritérií.

Zjistit více

Multi-Asset Sustainable Future

Fond kombinuje jak dluhopisy tak akcie s důrazem na nízké kolísání investice. Výběr investic je postaven na důkladné analýze nejen finančních ukazatelů (silné rozvahy, atraktivní ocenění, udržitelnost zisků…), ale i přísných kritérií ESG – hodnocení dopadů na životní prostředí (E – enviromental), společenských dopadů (S – social) a dopadů z hlediska řízení společnosti (G – governance).

Fond dosahuje nejvyššího ocenění 5 hvězd od Morningstar.

                           Více o fondu.

CPR Food for Generation

Tematický fond investující do akcií společností, které jsou součástí potravinového ekosystému od farmářů přes dopravce až po restaurace. ESG Investice, která odpovídá na otázku Jak uživit svět udržitelně?

Fond se snaží využít zhodnocení, které fenomén jídla nabízí a investuje proto do všech hráčů podílejících se na potravinovém ekosystému - celkem 6 sektorů Zemědělství, Voda, Výroba potravin, Nápoje, Distribuce potravin a Restaurace. 

                            Více o fondu.

KBI Water Fund

Unikátní akciový fond KBI Water Fund vám nabízí možnost investovat do akcií společností ze sektorů vodního hospodářství – infrastruktury, služeb a technologií. Společnostech, které řeší problémy s dodávkami, nedostatkem nebo znečištěním vody.

Odhaduje se, že celkové nutné výdaje na řešení těchto problémů dosáhnou do roku 2030 až 7,5 bilionu dolarů (dle analýzy McKinsey & Co). Potenciál sektoru je tak značný.

                                  Více o fondu

AF Global Ecology ESG

Tento Podfond usiluje o zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií a s akciemi spojených nástrojů vydaných společnostmi na celém světě, které vyrábějí produkty nebo technologie šetrné k životnímu prostředí nebo které přispívají k rozvoji čistějšího a zdravějšího prostředí.

                             Více o fondu

AF Global Equity Sustainable Income

Akciový fond zaměřený na kvalitní světové akcie společensky odpovědných firem. Investicí získáte nepřímo podíl na světových společnostech převážně v Americe, Evropě a Japonsku, které dlouhodobě vyplácejí vysoké dividendy.

Cílem fondu je poskytovat udržitelný růst v kombinaci s pravidelným příjmem díky investicím do kvalitních společensky odpovědných společností.

                              Více o fondu.

CPR Climate Action

Zastavte klimatické změny a investujte do akciového fondu zaměřeného na akcie společností, které nejvíce přispívají k ochraně klimatu s cílem snížení uhlíkové stopy. Klimatické změny nemusí být jen hrozbou, ale také velkou investiční příležitostí.

Manažer fondu vybírá do portfolia příznivě oceněné akcie firem, které se veřejně zavázaly aktivně jednat a snižovat uhlíkové emise. Investice jsou realizovány bez omezení napříč všemi trhy a sektory. 

                            Více o fondu