Společnosti skupiny Amundi v České republice základní informace

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

  • společnost skupiny Amundi, se sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží 693/10, PSČ 186 00, IČ 601 96 769, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524
  • české fondy skupiny Amundi
  • fondy kvalifikovaných investorů

     

Představenstvo

Julien Faucher 

Předseda představenstva

Roman Pospíšil

Místopředseda představenstva

Vendulka Klučková

Člen představenstva

   

Dozorčí rada

Cinzia Tagliabue

Předseda dozorčí rady

Gabriele Tavazzani

Člen dozorčí rady

Cécile Falcon

Člen dozorčí rady

  

  

   

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

  • společnost skupiny Amundi, se sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží 693/10, PSČ 186 00, IČ 25684558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka  5483
  • agent pro zahraniční fondy
  • výkon některých činností souvisejících s kolektivním investováním pro Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
  • obhospodařování individuálních portfolií
  • poradenská činnost týkající se investování do produktů skupiny Amundi
  • přijímání a předávání pokynů týkajících se produktů skupiny Amundi

  

Představenstvo

Alain Berry

Předseda představenstva

Roman Pospíšil

Místopředseda představenstva

Petr Šimčák

Člen představenstva

Vendulka Klučková

Člen představenstva

   

Dozorčí rada

Cinzia Tagliabue

Předseda dozorčí rady

Gabriele Tavazzani

Člen dozorčí rady

Cécile Falcon

Člen dozorčí rady