Společnosti skupiny Amundi v České republice základní informace

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

  • společnost skupiny Amundi, se sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží 693/10, PSČ 186 00, IČ 601 96 769, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524
  • české fondy skupiny Amundi
  • fondy pro nadace
  • fondy kvalifikovaných investorů

     

Výroční zprávy

Představenstvo

Franck du Plessix

Předseda představenstva

Roman Pospíšil

Místopředseda představenstva

Vendulka Klučková

Člen představenstva

   

Dozorčí rada

Michel Pelosoff

Předseda dozorčí rady, (od 3.1.2019)

Gabriele Tavazzani

Člen dozorčí rady

Miroslav Hiršl

Člen dozorčí rady

Jean-Yves Glain

Člen dozorčí rady

Tomáš Drábek

Člen dozorčí rady

  

  

   

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

  • společnost skupiny Amundi, se sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží 693/10, PSČ 186 00, IČ 25684558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483
  • agent pro zahraniční fondy
  • výkon některých činností souvisejících s kolektivním investováním pro Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
  • obhospodařování individuálních portfolií
  • poradenská činnost týkající se investování do produktů skupiny Amundi
  • přijímání a předávání pokynů týkajících se produktů skupiny Amundi

  

Výroční zprávy

Představenstvo

Franck du Plessix

Předseda představenstva

Roman Pospíšil

Místopředseda představenstva

Petr Šimčák

Člen představenstva

Vendulka Klučková

Člen představenstva

   

Dozorčí rada

Michel Pelosoff

Předseda dozorčí rady, (od 3.1.2019)

Gabriele Tavazzani

Člen dozorčí rady

Miroslav Hiršl

Člen dozorčí rady

Jean-Yves Glain

Člen dozorčí rady

Tomáš Drábek

Člen dozorčí rady