Využívání příležitostí na akciových trzích

Společnost Amundi nabízí celou řadu tradičních i inovativních akciových strategií, které vám pomáhají získat přístup k růstovému potenciálu nejrůznějších firem: evropské, asijské nebo rozvíjející se trhy, investice na jednotném trhu, malé a střední podniky atd.

Akcie: více, než si umíte představit!

Investování do firem

  • Investování do akcií je obecně považováno za efektivní volbu pokud hledáte dlouhodobé zhodnocení prostředků a to i přes to, že je s ním spojené větší riziko.
  • Jde rovněž o způsob jak přispět k rozvoji států, sektorů a financování společností a mít prospěch z jejich růstu. Avšak výběr vhodných společností je časově náročný a vyžaduje důkladnou znalost příslušných trhů.
  • Proto si za své investiční partnery do akcií zvolte specialisty společnosti Amundi s jejich osvědčenými odbornými znalostmi.

Výběr vhodných společností

  • Amundi je lídrem na tomto trhu díky spojení nezbytné odborné analýzy a přítomnosti v daných regionech, zejména v Evropě. Jsme v kontaktu s firmami z celého světa a realizujeme v nich celkem více než 1 000 návštěv za rok.
  • Tento přímý kontakt je zásadní pro to, abychom plně porozuměli společnostem, které vybíráme do portfolií a fondů.
  • Díky tomu, že pozorně sledujeme běžný chod každé společnosti, dokážeme určit, které z nich mohou ve střednědobém či dlouhodobém horizontu nabídnout ty nejlepší vyhlídky.

Klíčové body o správě akcií Amundi

Široká paleta tradičních i inovátorských strategií v oblasti správy aktiv

Analýza mnoha společností doplněna o osobní prověření

Specializované týmy po celém světě tak, aby byly co nejblíže příslušným trhům

Akciové investice v číslech

234 mld €

majetku pod správou

94

portfolio manažerů

38

analytiků

Naše strategie správy akciových investičních řešení

Spolehlivý investiční management

Nabízíme širokou škálu akciových investičních produktů, které zahrnují všechny významné světové regiony a způsoby správy investic. V průběhu návrhu a správy našich produktů se řídíme jednotnou filosofií: cílíme na nejlepší možný výkon při co možná nejnižším risku. Na všechny tyto procesy dohlíží oddělení správy risku, které pracuje nezávisle na investičním týmu.

Zkušené a lokální týmy

Na přípravě investičních řešení se podílí týmy expertů rozmístěné po hlavních světových finančních trzích, včetně Londýna, Paříže, Singapůru, Hong Kongu a Tokia. Tyto malé týmy, čítající maximálně deseti profesionálů, disponují hlubokým porozuměnním jejich trhu, na kterém se pohybují. Díky tomu dokáží svižně reagovat na nenádálé tržní události. 

Vlastní platforma pro efektivní komunikaci

Všechny investiční týmy mají přístup na společnou komunikační platformu, díky které spolu mohou jednoduše komunikovat a sdílet své zkušenosti. Nespornou výhodou je také spolupráce a komunikace mezi portfolio manažery a R&D (výzkum a vývoj) týmy. Díky této platformě vám můžeme poskytnout kvalitní investiční řešení z celého světa za současné minimalizace riskovosti.

Zjistěte víc o naší nabídce fondů