Komplexní nabídka smíšených fondů

Na základě důkladné analýzy trhu Amundi nabízí různorodá řešení zahrnující všechny hlavní třídy aktiv. Tato řešení jsou navržena tak, aby odpovídala rizikovým profilům vašich klientů i souvisejícím zvláštním omezením.

Diverzifikace: dosahování odpovídajících výsledků

V současných nejistých podmínkách na trhu vyznačujících se historicky nízkými úrokovými sazbami je dosáhnout v dlouhodobém časovém horizontu odpovídajících výnosů stále složitější. Diverzifikace nám umožňuje vhodně využít široké palety investičních nástrojů. Diverzifikovaná portfolia umožňují využívat všech příležitostí k zajištění výkonnosti a zároveň zůstat flexibilní a reagovat na potřeby klientů.

Přizpůsobit se měnícím se trhům prostřednictvím aktivní správy

Více než 20 let zkušeností se smíšenými fondy1

Procesy alokace aktiv

Řešení upravená na míru rizikovým profilům investorů

Využívání všech příležitostí k zajištění výkonnosti

01 | Všechny naše zdroje k vašim službám

Amundi je jedním z předních správců aktiv v Evropě, pověstným rozsáhlými odbornými znalostmi a přístupem, jenž klade důraz na klienta. Můžeme využívat značného rozsahu naší činnosti, zkušeností s různými třídami aktiv, našich analytických zdrojů a zdrojů v oblasti řízení rizik k vytváření inovativních řešení pro naše klienty a jejich různorodé požadavky.

02 | Osvědčený proces alokace

Investiční tým smíšených fondů používá inovativní přístup k alokaci aktiv, který umožňuje využívat krátkodobé neefektivnosti trhu a vyhledávat ty nejlepší příležitosti. Cílem tohoto investičního přístupu je přinášet dlouhodobé výnosy v souladu se specifickými potřebami klientů.

03 | Řešení na míru

Děláme vše pro to, abychom uspokojili vaše specifické potřeby v mezích vaší podnikatelské činnosti. Ať už klienti požadují jakoukoliv třídu aktiv nebo jakékoliv referenční ukazatele, umíme vystavět flexibilní portfolia, která přinášejí výsledky v souladu s cíli v oblasti rizik a omezeními vyplývajícími z právních předpisů.

Naše řešení se opírají o pevné přesvědčení. Flexibilita a schopnost reagovat jsou základními pilíři naší investiční filozofie a umožňují nám přizpůsobit se měnícím se trhům. 

Raphaël Sobotka,

Globální ředitel řešení správy smíšených fondů pro institucionální investory

Investiční proces, který vytváří hodnotu

Smíšené fondy v číslech

 

256 miliard €

majetku pod správou ve smíšených fondech

Zjistěte víc o naší nabídce fondů

1 - Zdroj: Amundi, podle údajů k 31 Prosinec 2017

Tyto informace jsou určeny výhradně „profesionálním“ investorům ve smyslu směrnice 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů (MiFID) a článku 314-4 a násl. obecných předpisů francouzského regulačního orgánu pro cenné papíry a trhy AMF. Nejsou určeny obecné veřejnosti ani neprofesionálním individuálním investorům ve smyslu veškerých místních právních předpisů ani „americkým osobám“ tak, jak jsou definovány v „nařízení S“ (Regulation S) Komise pro cenné papíry a burzy podle amerického zákona o cenných papírech (Securities Act) z roku 1933. 

Tyto nesmluvní informace nelze za žádných okolností považovat za nabídku koupě, výzvu k prodeji nebo radu investovat do finančních nástrojů společnosti Amundi nebo některé z jejích přidružených společností (dále jen „Amundi“).

S investováním jsou spojena rizika. Výsledky zvolených strategií nejsou zaručeny. Kromě toho výsledky dosažené v minulosti nejsou v žádném případě zárukou nebo spolehlivým ukazatelem současných nebo budoucích výsledků. Investoři mohou přijít o veškerý původně investovaný kapitál nebo jeho část.

Potenciálním investorům se doporučuje, aby se obrátili na profesionálního poradce s cílem zjistit, zda je určitá investice vhodná pro jejich profil. Svoje investiční rozhodnutí by neměli zakládat výhradně na informacích obsažených v tomto dokumentu. 

Společnost Amundi nepřebírá žádnou přímou či nepřímou odpovědnost za použití informací obsažených v tomto dokumentu, a nenese za žádných okolností odpovědnost za rozhodnutí učiněná na základě těchto informací. Tyto informace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Amundi kopírovány, reprodukovány, měněny, překládány ani šířeny pro potřeby třetích osob nebo subjektů v jakékoliv zemi nebo jurisdikci, pokud by se tím společnost Amundi dostala do situace vyžadující registraci společnosti Amundi nebo jejích produktů v takové jurisdikci nebo pokud by to mohlo být považováno za nezákonné. 

Tyto informace jsou vám poskytovány na základě zdrojů, které Amundi považuje za spolehlivé, a mohou být změněny bez předchozího upozornění.