Základní řešení pro vaše investice

Amundi Fund Solutions nabízí komplexní investiční řešení, které pod sebou slučuje právě ty nejlepší dluhopisové a akciové investiční fondy Amundi a ostatních světových správců (např. PIMCO, Blackrock, AXA, Goldman Sachs, Fidelity JP Morgan). 

Tým našich analytiků pravidelně analyzuje více jak 500 fondů, z nichž následně vybírá ty nejlepší s cílem dosáhnout stabilního zhodnocení.

K dispozici jsou tří strategie lišící se očekávaným výnosem a mírou kolísání, díky různému poměru akcií a dluhopisů: konzervativní, balancovaná a dynamická.

Komplexní investiční řešení, které pod sebou slučuje ty nejlepší akciové i dluhopisové fondy.

Co vše nabízí řešení Amundi Fund Solutions?

 • nabízí akciové a dluhopisové fondy nejen společnosti Amundi, ale i dalších světových investičních firem (Goldmann Sachs, JP Morgan etc.)
 • jednoduchá správa fondu (jak nákup, tak prodej)
 • výhodný daňový režim otevřeného podílového fondu
 • kvalitně diverzifikovaná portfolia napříč vyspělými i rozvojovými trhy
 • 1 fond obsahuje více jak 1 000 různých aktiv
 • zajištění proti měnovému riziku
 • slouží jako samostatné řešení, ale i jako základ portfolia
 • možné je investovat jednorázově nebo i pravidelně.

Amundi Fund Solutions Conservative

0 - 35 %

Akcie v portfoliu

 • nejkonzervativnější strategie
 • nízký poměr akcií v portfoliu 
 • očekávaný výnos 3 % p.a.*, riziko: 2-3 (škála 1-7, 7 je nejvyšší)
 • doporučená doba investice: 3-5 let
 • aktivně mění počet rizikových investic v reakci na aktuální vývoj trhu

AFS Conservative - stránky fondu

Amundi Fund Solutions Balanced

35 - 65 %

Akcie v portfoliu

 • balancovaná strategie
 • vyvážený poměr akcií a dluhopisů v portfoliu
 • očekávaný výnos: 4 % p.a.*, riziko: 3-4
 • doporučená doba investice: 5–7 let
 • aktivně mění počet rizikových investic v reakci na aktuální vývoj trhu

AFS Balanced - stránky fondu

Amundi Fund Solutions Diversified Growth

65 - 85%

Akcie v portfoliu

 • dynamická strategie
 • vysoký poměr akcií v portfoliu
 • očekávaný výnos: 5 % p.a.*, riziko 4-5
 • doporučená doba investice: 7–10 let
 • aktivně mění počet rizikových investic v reakci na aktuální vývoj trhu

AFS Diversified Growth - stránky fondu

*Očekávaný výnos je počítán na základě historických dat a není nijak zaručen. Riziko investice ukazuje možnou míru kolísání investice. Čím vyšší hodnota, tím vyšší riziko kolísání hodnoty investice. Riziko fondu se mění v závislosti na změnách tržního prostředí a poměru rizikových aktiv ve fondu.

Více o našich řešeních

Více informací o Amundi Fund Solutions a investičních fondů naleznete v naší brožuře, která je ke stažení zde.