Časový rozvrh provozního dne

1. Časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů a závěrka provozního dne - vedení evidence navazující na centrální evidenci cenných papírů nebo vedení samostatné evidence investičních nástrojů nebo vedení evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů - zahraniční fondy

Činnost

Čas

Příjem příkazů - v pracovní době společnosti
Pondělí - Čtvrtek 8:30 - 17:00, Pátek 8:30 - 16:00
Příjem příkazů podaných osobně v sídle společnosti
Pondělí - Čtvrtek 9:00 - 16:00, Pátek 9:00 - 15:00
Evidence a zpracování příkazů
Bez zbytečného odkladu
Závěrka provozního dne
8:00 (k předchozímu dni)
   

2. Časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů a závěrka provozního dne - vedení samostatné evidence podílových listů pro Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Činnost

Čas

Příjem příkazů - v pracovní době společnosti
Pondělí - Čtvrtek 8:30 - 17:00, Pátek 8:30 - 16:00
Příjem příkazů podaných osobně v sídle společnosti
Středa 9:00 - 16:00
Evidence a zpracování příkazů
Bez zbytečného odkladu
Závěrka provozního dne
Okamžik dokončení zpracování zápisů změn na základě příkazů systémem, nejpozději 16:00