Politika provádění pokynů a 5 převodních míst

Politika provádění pokynů

5 převodních míst Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

Podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, je Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. povinna jednou ročně uveřejnit pro jednotlivé druhy investičních nástrojů 5 převodních míst, na kterých prováděla pokyny zákazníků v posledním kalendářním roce a které jsou nejdůležitější z hlediska objemů provedených obchodů.

5 převodních míst Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, byla Amundi Czech Republic, investiční společnost a.s. do roku 2020 povinna jednou ročně uveřejnit pro jednotlivé druhy investičních nástrojů 5 převodních míst, na kterých prováděla pokyny zákazníků v posledním kalendářním roce a které byly nejdůležitější z hlediska objemů provedených obchodů. Tuto povinnost již společnost nadále nemá, neboť neposkytuje investiční služby zákazníkům.