Profil společností Amundi Czech Republic

Profil společnosti

V České republice působí skupina Amundi prostřednictvím společností Amundi Czech Republic investiční společnost, a. s. a Amundi Czech Republic Asset Management, a. s. Spravuje aktiva jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím. Své produkty poskytuje přes distribuční kanály Komerční banka, UniCredit Bank a společnosti nezávislých finančních zprostředkovatelů. Z pražské centrály řídí také aktivity na Slovensku a v Bulharsku.

Celková aktiva spravovaná skupinou Amundi dosahují k 30. červnu 2021 1 794 miliard eur, což znamená nárůst o +12,7% během jednoho roku a +2,2 % oproti konci března 2021.

Amundi Czech Republic - více než 25 let

zkušeností na českém trhu

234 mld.

Kč majetku pod správou

500 tis.

klientů v ČR, SR a Bulharsku 

150+

Více než 150 investičních příležitostí

Síla mezinárodní finanční skupiny Amundi

Hlavním a jediným akcionářem Amundi CR je mezinárodně působící skupina Amundi, která je dnes největším správcem aktiv v Evropě.

Objem majetku pod správou dosahuje 1 794 miliard EUR (k 30. 6. 2021). Manažerské týmy Amundi působí ve všech hlavních finančních centrech v Evropě (Paříž, Londýn, Milán), Asii (Japonsko, Hongkong, Singapur) a Spojených státech. 

Široká produktová nabídka

Investorům nabízíme více jak 150 investičních příležitostí. Naše nabídka pokrývá všechny třídy aktiv (akcie, dluhopisy, nástroje peněžního trhu) na vyspělých i rozvíjejících se trzích. Investoři s námi mohou investovat i do reálných aktiv (nemovitosti, private equity). Vybírat lze i podle stylu investování – v nabídce máme fondy s růstovou nebo hodnotovou strategií, indexové fondy a fondy s absolutním výnosem či fondy zaměřené na volatilitu. Naší konkurenční výhodou je i jedna z nejširších nabídek tematických fondů.