Buy & Watch

Dlouhodobé investování, čas a trpělivost je klíčem k dosažení větších finančních cílů. Jenže nepodléhat emocím, nejednat iracionálně, zbrkle, zvláště když přijdou tržní změny, není vždy jednoduché...

Proto přicházíme s "Buy and Watch", konzervativní strategií ve stylu "Kup a Sleduj". 

Aktuální nabídka - celkový očekávaný výnos 46 %*

Amundi Fund Solutions Buy and Watch High Income Bond Opportunities 06/2028

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Zobrazit leták   Detail fondu

  

* Očekávaný celkový čistý výnos 46,4 % (výnos pro korunovou třídu k 4. 4. 2023) za dobu 5 let, což odpovídá výnosu 7,92 % p.a. = 7,37 % (hrubý výnos v EUR) – 1,22 % (celkové náklady fondu) + 2,07 % (výnos z měnového zajištění do CZK, indikace výnosu z měnového zajištění do CZK je odvozena z aktuálního tržního ocenění základních sazeb pro následující 3 roky, indikace je platná ke dni 4. 4. 2023) – 0,3 % (náklady na rezoluční fond). Celkový výnos je kalkulován skrze složené úročení ročního výnosu p.a. Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu (nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisu) nebo z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 1,26 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu do splatnosti. Předložený scénář je odhadem budoucí výkonnosti na základě důkazů z minulosti o tom, jak se hodnota této investice mění, a/nebo aktuálních tržních podmínek a není přesným ukazatelem. To, co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho si investici/produkt ponecháte. Očekávaný výnos není zárukou budoucích výnosů. Vliv měnového zajištění na celkovou výkonnost fondu se v čase mění v závislosti na výši úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými sazbami. Měnové zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu.

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II

Využijte této unikátní příležitost, podpořte evropskou strategii vyšší nezávislosti a soběstačnosti. Očekávaný čistý výnos fondu je 31,6 % za 5 let*

Proč právě nyní?
Pandemie Covid-19, válka na Ukrajině, energetická krize a vysoká inflace jsou faktory, které vedou evropské státy i firmy k přemýšlení, jak zabezpečit vyšší soběstačnost a nezávislost. Evropská komise již vyčlenila více než 1 340 miliard v rámci strategických programů Green Deal, REPower EU, ChipsAct.

Jaká témata z toho budou nejvíce těžit?
Finanční zdroje budou směřovány do dluhopisů z 6 klíčových témat posilujících soběstačnost Evropy: Obrana, potraviny, energie, výroba, zdravotnictví, digitalizace. 

Více informací se dozvíte v letáku fondu, speciálně připraveném pro tuto investiční příležitost:

Zobrazit leták   Detail fondu

  

* Očekávaný celkový čistý výnos 33,6 % (výnos pro korunovou třídu k 4. 4. 2023) za dobu 5 let a 6 měsíců, což odpovídá výnosu 5,41 % p.a. = 4,74 % (hrubý výnos v EUR) – 1,10 % (celkové náklady fondu) + 2,07 % (výnos z měnového zajištění do CZK, indikace výnosu z měnového zajištění do CZK je odvozena z aktuálního tržního ocenění základních sazeb pro následující 3 roky, indikace je platná ke dni 4. 4. 2023) – 0,3 % (náklady na rezoluční fond). Celkový výnos je kalkulován skrze složené úročení ročního výnosu p.a. Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu (nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisu) nebo z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 0,55 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu do splatnosti. Předložený scénář je odhadem budoucí výkonnosti na základě důkazů z minulosti o tom, jak se hodnota této investice mění, a/nebo aktuálních tržních podmínek a není přesným ukazatelem. To, co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho si investici/produkt ponecháte. Očekávaný výnos není zárukou budoucích výnosů. Vliv měnového zajištění na celkovou výkonnost fondu se v čase mění v závislosti na výši úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými sazbami. Měnové zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu.

Investujte dnes do budoucnosti

Investice nám usnadňují dosahovat těch nejdůležitějších věcí v našem životě.

Nejistota na trzích nemusí znamenat nejistou budoucnost.

Nízké úrokové sazby a zvýšená inflace vytvořily volatilní a nejisté tržní prostředí.

V Amundi jsme pro Vás proto připravili srozumitelné investiční řešení, kterým můžete svým úsporám dát jasný směr i v nejistých dobách.

Amundi Fund Solutions - Buy & Watch Income

Přináší to nejlepší jak z držení jednoho konkrétního dluhopisu, tak i celého dluhopisového fondu. Kombinuje to nejlepší z obou světů - diverzfikaci, roční kupón i zisk.

Příjem dluhopisu

 

6 roční investiční horizont

Jasný cíl: dosáhnout zisku

precizně vybraných 180 dluhopisů

odhadovaný čistý výnos 2,8%

CZK třída 04/2026 je nedistribuční, nevyplácí se roční dividenda

Předem definovaný horizont

Aktivně spravovaný fond zkušeným  týmem  v oblasti dluhopisů

Předpokládaný životní cyklus fondu Buy & Watch

Životní cyklus Amundi Fund Solutions - Buy & Watch začíná přibližně 2 měsíčním upisovacím obdobím. Po jeho konci již není možné provádět další nákupy. Po uplynutí doby splatnosti dojde ke zpeněžení všech aktiv fondu podle platných pravidel a běžných postupů.

Pouze pro ilustrativní účely

* Aktuální fáze aktivní správy trvá čtyři až šest let dle fondu.

Upisovací období fondu CPR 2028 II: 4. května 2023 - 27. června 2023Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 0 %. Fond je určen na držbu po dobu 5 let. Fáze aktivní správy je tak také 5 roky.

Upisovací období fondu 06/2028: 2. května 2023 - 14. června 2023Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 2 %. Fond je určen na držbu po dobu 5 let. Fáze aktivní správy je tak také 5 roky.

Upisovací období fondu CPR 2028: již skončilo. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 0 %. Fond je určen na držbu po dobu 5 let. Fáze aktivní správy je tak také 5 roky.

Upisovací období fondu 11/2026: již skončilo. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 2 %. Fond je určen na držbu po dobu 4 let. Fáze aktivní správy je tak také 4 roky.

Upisovací období fondu 03/2026: již skončilo. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 2 %. Fond je určen na držbu po dobu 4 let. Fáze aktivní správy je tak také 4 roky.

Upisovací období fondu 03/2025: již skončilo. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 2 %. Fond je určen na držbu po dobu 4 let. Fáze aktivní správy je tak také 4 roky.

Upisovací období fondu 08/2025 a 11/2025: již skončilo. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 1 %. Fond je určen na držbu po dobu 5 let. Fáze aktivní správy je tak také 5 let.

Upisovací období fondu 04/2026: již skončilo. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 1 %. Fond je určen na držbu po dobu 6 let. Fáze aktivní správy je tak také 6 let.

Upisovací období fondu 11/2024 a 01/2025: již skončilo. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 1 %. Fáze aktivní správy těchto fondů je 5 let.

Upisovací období fondu 07/2025 a 06/2025 a 11/2024 již skončilo. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 1 %. Fáze aktivní správy těchto fondů je 6 let.

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028

Více informací se dozvíte na stránce fondu, kde pro Vás máme připravený leták speciálně pro tuto investiční příležitost:

Stránky CPR B&W 2028

  

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026

Více informací se dozvíte na stránce fondu, kde pro Vás máme připravený leták speciálně pro tuto investiční příležitost:

Stránky BUY & WATCH US HY OPPORTUNITIES 11/2026

  

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2026

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH US HY OPPORTUNITIES 03/2026

  

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2025

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2025

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2025

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2025

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH HIGH INCOME BOND 11/2025

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH HIGH INCOME BOND 11/2025

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH HIGH INCOME BOND 08/2025

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost. 

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH HIGH INCOME BOND 08/2025

AMUNDI FUND SOLUTION  BUY & WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Detailní informace o fondu hledejte: 

Stránky BUY & WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH HIGH INCOME BOND 01/2025

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH HIGH INCOME BOND 01/2025

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH HIGH INCOME BOND 11/2024

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH HIGH INCOME BOND 11/2024

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 07/2025

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH INCOME 07/2025

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 06/2025

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH INCOME 06/2025