Politika odměňování

Politika odměňování zohledňuje požadavky stanovené příslušnou právní úpravou, v případě Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. zejména ustanoveními regulujícími oblast UCITS a AIFM, v případě Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. pak zejména ustanoveními MIFID II. Pro Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. byl vytvořen specifický dodatek k Politice odměňování, který zohledňuje požadavky stanovené regulací IFR/IFD ve vztahu k investičním firmám. Politika odměňování je designována tak, aby vzala do úvahy i principy stanovené SFDR.