Krátkodobé fondy

Finanční prostředky uložené na běžném účtu každoročně ztrácí na hodnotě. Důvodem je inflace, která se dlouhodobě pohybuje na úrovni 2-3 %. Vaše finanční prostředky je proto vhodné při dodržení investičního horizontu vložit do krátkodobých fondů. Cílem je dosažení vyššího výnosu, než kolik může dodat běžný či spořicí účet.

Amundi nabízí několik fondů, které nabízejí krátkodobé zhodnocení prostředků v rozmezí od šesti měsíců do dvou let a to přesně podle vašich potřeb.

Aktuální růst sazeb na českém trhu zvyšuje výnosy u krátkodobých fondů

  • ČNB zakročila proti inflaci a na zasedání bankovní rady dne 04.11.2021 razantně zvedla úrokové sazby na 2,75 %. 
  • Vyšší sazby ČNB se okamžitě odráží v růstu tržních sazeb (pomocí úložek u ČNB) a dluhopisových výnosech (nákup za nižší cenu s vyšším výnosem)

Amundi CR Sporokonto

Výnos: 2,65 %

Jedná se o hrubý výnos do splatnosti listopad 2021.*

Cílem fondu je dosáhnout vyšší zhodnocení než na běžném spořícím účtu. 

Doporučený investiční horizont: 1 rok, alternativa ke spořícímu účtu.

   

Stránka produktu

Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů

Výnos: 2,92 %

Jedná se o hrubý výnos do splatnosti listopad 2021.*

Dluhopisový fond, primárně soustředěný na investice do korunových nástrojů peněžního trhu a českých státních dluhopisů.

Doporučený investiční horizont: 1 rok, minimální investice: 3 500 000 Kč.

   

Stránka produktu

Data k 22.11.2021

*Hrubý výnos do splatnosti zobrazuje aktuální očekávanou výnosnost portfolia, která nezohledňuje náklady spojené se správou fondu. Detailní informaci k nákladům spojeným se správou fondu naleznete v příloze Sdělení klíčových informací u konkrétního fondu.

Celkový výnos portfolia může být ovlivněn i dalšími faktory jako např. dodatečným výnosem plynoucím ze zajištění cizoměnnových pozic, vývojem úrokových sazeb, změnou kreditní kvality držených instrumentů a dalšími faktory.

Uvedené údaje jsou platné k okamžiku zveřejnění a mohou se kdykoli měnit v důsledku změn tržních podmínek a úprav investic v portfoliu fondu.

Specifika krátkodobých investic

Vysoká likvidita = dostupnost finančních prostředků

Doporučená délka investice 1 až 2 roky

 Vysoké standardy a finanční rating dluhopisů (státy, banky, podniky)

Zjistěte víc o naší nabídce fondů