Zpracování osobních údajů pro klienty

Ve skupině Amundi garantujeme vysoký standard ochrany a bezpečného nakládání s osobními údaji. Ochranu osobních údajů považujeme za naši klíčovou povinnost a s osobními údaji nakládáme vždy výhradně v souladu s platnou právní úpravou, především v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení GDPR“) a příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky upravujícími ochranu a zpracování osobních údajů. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout jasné informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, jak dlouho je uchováváme a jaká jsou vaše individuální práva v oblasti ochrany údajů.

Zpracování osobních údajů - info pro klienty Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - GDPR

dokument ke stažení

Zpracování osobních údajů - info pro klienty Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. - GDPR

dokument ke stažení

Seznam Zpracovatelů Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. a Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

dokument ke stažení