Amundi

EONIA recalibration / €STR

Evropská centrální banka (ECB) zveřejní novou bezrizikovou sazbu pro EURO. Tato sazba se nazývá Euro Short-term rate, neboli eurová krátkodobá sazba, a nahrazuje stávající EONIA sazbu (Euro OverNight Index Average). Eurová krátkodobá sazba bude označována zkratkou „STR“ a bude zveřejňována v 08:00 (CET), a to vždy D + 1. Změna je platná od 2. října 2019. EONIA bude zcela nahrazena od 3. ledna 2022.

EONIA bude od 2. října 2019 přepočítána na „STR + 0,085%“ a její časové zveřejnění se přesune z 19:00 (CET) D na čas 09:15 (CET) D + 1 «nebo krátce po". Tato rekalibrace stanovená ECB zajistí kontinuitu sazby EONIA před a po 2. říjnu 2019 a nebude vyžadovat žádné zásahy od koncových investorů.

Další informace naleznete v následujících tiskových zprávách:

Voting policy

The exercise of voting rights and shareholder dialogue are key elements of our fiduciary responsibility and of our role as a responsible investor.

As early as 1996, Amundi implemented its own voting policy, updated every year, which includes the best corporate governance practices as well as, from 2003, social and environmental responsibility. Amundi has decided to exercise voting rights for the vast majority of French and Luxembourg funds so as to best fulfil its responsibility as a shareholder.

 

Very early in its approach as a responsible shareholder, Amundi also implemented a shareholder dialogue process organised around a system of alerts in the event of negative voting intentions vis-à-vis SBF120 companies and a group of companies with the largest market capitalisations in Europe.

Voting and dialogue thus allow us to be actively involved in improving the practices of the companies in which we invest.

Enforcement of ESMA guidelines

The “Guidelines on ETFs and other UCITS issues” published by the European Securities and Markets Authority (ESMA) on 12 December 2012 came into force on 18 February 2013.

You will find below the policy applicable to UCITS subject to these Guidelines in terms of financial guarantees.

Funds list

ISIN