Poznejte témata, která mění svět

Ve světě kolem nás, který se neustále mění a kde převratné technologické inovace narušují tradiční hodnoty stále častěji, představuje tematické investování alternativu k tradičním strategiím.

Cílem tematického investování je identifikovat zdroje, které poskytují trvalý růst a výkonnost skrze využití dlouhodobých a trvalých trendů.

"Nejlepší způsob, jak předvídat budoucnost, je tvořit ji."

Abraham Lincoln, 16. prezident Spojených států amerických

Amundi tematické fondy

Proč Tematické investování?

Naším cílem je poskytnout vám odolná investiční řešení, která obstojí bez ohledu na aktuální ekonomické podmínky a události. Řešení, jež budou více stabilní v momentech, kdy jsou trhy volatilní (kolísají) nebo klesají. Řešení, které vám nabízí podíl ve společnostech, jež táhnou trhy, jsou lídry ve svých oblastech, tvoří nové tržní prostředí a diktují trendy nebo dobře umějí využít aktuální světové změny.

Videa tematické investování

Tematické investování je poháněno 4mi megatrendy,

které určují naši budoucnost

 

Kdo by si před 20 lety představil, že bude dnes možné používat na svém telefonu rozpoznávání tváře a zadávat hlasové pokyny? Nebo že do znečištěných měst se budou instalovat zařízení na pohlcování CO2 s cílem vytvořit lepší vzduch pro obyvatele města? Tyto změny byly taženy 4mi hlavními megatrendy, které budou mít zásadní vliv i na naši budoucnost.

Jsou to Demografický a společenský vývoj, Životní prostředí, Převratné technologie a Celosvětové ekonomické změny. Rozpoznání jejich potenciálu a investování do tematických fondů a tedy společností a obchodních oblastí orientovaných na budoucnost může vést k růstu hodnoty vaší investice. .

Megatrend č. 1 - Demografický a společenský vývoj

Města a metropole se stále více rozrůstají a naše společnost stárne a stárne. Předpokládá se, že v roce 2050 bude 68 % světové populace žít v metropolitních oblastech – jen v Indii to bude asi o 416 milionů více lidí.3 Zároveň bude 2,1 miliardy lidí na celém světě starších 65 let, což je 130krát více než v roce 2015.4

Z tohoto růstového trendu by mohly těžit například společnosti v následujících odvětvích:
 • Rozvoj infrastruktury
 • Medicínské vybavení a zdravotní služby
 • Pohyblivost přiměřená vyššímu věku

Megatrend č. 2 - Životní prostředí

Populace a města se rozrůstají – to je velká výzvy z pohledu ochrany životní prostředí. V roce 2030 bude ve světě potřeba o 50 % více energie3, zatímco do roku 2025 bude 1,8 miliardy lidí žít v regionech s akutním nedostatkem vody.3 Výzvy jsou rozmanité a otevírají příležitosti pro společnosti, které dnes vyvíjejí řešení pro ekologické problémy zítřka.6

Firmy z toho těží například v následujících oblastech:
 • Obnovitelná energie
 • Zásobování vodou a technologie
 • Udržitelné zemědělství

Megatrend č. 3 - Převratné technologie

Jsme uprostřed rychlých technických změn. Dva příklady – v roce 2030 bude 15 % všech nově prodaných aut na světě jezdit autonomně1. A již dnes 100 milionů spotřebitelů nakupuje pomocí rozšířené reality2.  To vyžaduje zpracování velkého množství dat v reálném čase a jejich vzájemné propojení pomocí inteligentních systémů.

To může vytvořit příležitosti pro společnosti v následujících oblastech, například:
 • Zpracování velkého množství dat (big data)
 • Umělá inteligence (AI)
 • Elektromobily a autonomní řízení

Megatrend č. 4 - Celosvětové ekonomické změny

Indie, největší demokratická krajina na světě, by mohla do roku 2050 nahradit USA a stát se druhou největší ekonomikou světa.5 Obecně by se ekonomickým motorem mohl stát silný populační růst a nová střední třída v rozvíjejících se zemích.

V roce 2050 by polovina celosvětového hrubého domácího produktu (HDP) mohla vzniknout v sedmi největších rozvíjejících se zemích – a pouze 9 % v Evropě4 Jmenovitě v:
 • Indii
 • Číně
 • Brazílii a Mexiku

Tematická brožura ke stažení

Více informací o tematickém investování a jednotlivých fondech naleznete v naší brožuře, která je ke stažení zde :

V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho formuláře:

Kontaktní formulář

Zdroje:
1 McKinsey & Company, Automotive Revolution - Perspectives towards 2030, 2016
2 Gartner's Top 10 Strategic Predictions for 2017
3 United Nations, World Population Prospects, 2017 revisions
4 PWC, The World in 2050
5 National Intelligence Council, Global Trends 2030: Alternative Worlds
6 National Intelligence Council

Názory jsou uvedené k únoru 2022 a mohou se změnit.

Pokud není uvedeno jinak, veškeré informace obsažené v tomto dokumentu pocházejí od Amundi Asset Management S.A.S. a jsou platné k únoru 2022. Diverzifikace nezaručuje zisk ani ochranu před ztrátou. Názory vyjádřené ohledně tržních a ekonomických trendů jsou názory autora a ne nutně Amundi Asset Management S.A.S. a mohou se kdykoli změnit na základě tržních a jiných podmínek a nelze zaručit, že země, trhy nebo sektory budou fungovat podle očekávání. Na tyto názory by se nemělo spoléhat jako na investiční rady, bezpečnostní doporučení nebo jako náznak obchodování s jakýmkoli produktem Amundi. Tento materiál nepředstavuje nabídku ani výzvu k nákupu nebo prodeji jakéhokoli cenného papíru, podílových listů nebo služeb. Investice zahrnuje rizika, včetně tržních, politických, likviditních a měnových rizik. Minulá výkonnost není zárukou ani ukazatelem budoucích výsledků. Datum prvního použití: březen 2022.