SRD II

Do zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, byla transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů („SRD II“).

Cílem SRD II je zajištění dlouhodobého působení akcionářů ve společnostech, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Společnost má podle této směrnice právo znát svého akcionáře a dozvědět se, kdo je k rozhodnému dni jejím akcionářem.

Dále se zavádí postupy, které mají vést k vyšší transparentnosti institucionálních investorů a poradců pro hlasování. Institucionální investoři a správci aktiv (tedy i Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. a Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.) jsou zejména povinni vypracovat a uveřejnit politiku zapojení, v níž uvedou, jak sledují společnosti, do nichž investují prostředky a také hodnocení této politiky zapojení.

Dokument Datum publikování
Hodnoceni uplatneni Politiky zapojeni ACRIS 2023 07/06/2024
Hodnoceni uplatneni Politiky zapojeni ACRAM 2023 07/06/2024
Hodnoceni uplatneni Politiky zapojeni ACRIS 2022 13/12/2023
Hodnoceni uplatneni Politiky zapojeni ACRAM 2022 13/12/2023
Hodnoceni uplatneni Politiky zapojeni ACRIS 2021 29/06/2022
Hodnoceni uplatneni Politiky zapojeni ACRAM 2021 29/06/2022
§127k ZPKT sdeleni institucionalnim investorum 28/06/2022
Amundi_Zasady pro vykon hlasovacich prav a politika zapojeni k 1.1.2020 01/01/2020