CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc

ISIN: LU2610517885 - Dluhopisové
Ke dni 19/06/2024
Aktuální hodnota (NAV) AUM
11 136,95 CZK 1 541,42M CZK

Fond má aktuální očekávaný výnos 33,6% za 5,5 roku.*

Dlouhodobé investování, čas a trpělivost je klíčem k dosažení větších finančních cílů. Jenže nepodléhat emocím, nejednat zbrkle, zvláště když přijdou tržní změny, není vždy jednoduché.

 
Proto přicházíme s "Buy & Watch", konzervativní strategií ve stylu "Kup a Sleduj". Strategie kombinuje to nejlepší z držení jednoho dluhopisu a z držby celého fondu (více než stovka dluhopisů). Kombinuje to nejlepší z obou světů - diverzifikaci, roční kupón i zisk.

Více o strategii "Buy & Watch"

             Leták CZK třída

Charakteristiky fondu CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II ve zkratce:

- Zaměřeno na klíčová evropská témata: obrana, potraviny, zdraví, výroba, digitalizace a energetika
- Investice na 5,5 roku (splatnost v prosinci 2028)
- 80 pečlivě vybraných kvalitních evropských dluhopisů
- Aktuální očekávaný roční výnos: 33,6 % za 5,5 roku*
- Měnově zajištěno v CZK, příznivý daňový režim otevřeného podílového fondu, důkladné řízení rizika investice

 

Nepromeškejte svou možnost investovat - upisovací období končí už 27.06.2023!

 

Předpokládaný životní cyklus Buy & Watch 

Během upisovacího období (04.05.2023 až 27.06.2023) budou analyzovány vybrané dluhopisové příležitosti a posléze budou ty nejzajímavější nakoupeny do portfolia. V nadcházejícím 5 a půl letém období budou společnosti v portfoliu průběžně monitorovány a bude sledována jejich schopnost dostát svým závazkům. Pokud by došlo u některého z emitentů ke zhoršení finanční pozice, muže být dluhopis takové společnosti nahrazen dluhopisem jiné firmy.

Poznámka k zobrazení výkonnosti: první oficiální kurz fondu bude publikován po skončení upisovacího období. Oceňování fondu bude probíhat dále na denní bázi. 

* Očekávaný celkový čistý výnos 33,6 % (výnos pro korunovou třídu k 4. 4. 2023) za dobu 5 let a 6 měsíců, což odpovídá výnosu 5,41 % p.a. = 4,74 % (hrubý výnos v EUR) – 1,10 % (celkové náklady fondu) + 2,07 % (výnos z měnového zajištění do CZK, indikace výnosu z měnového zajištění do CZK je odvozena z aktuálního tržního ocenění základních sazeb pro následující 3 roky, indikace je platná ke dni 4. 4. 2023) – 0,3 % (náklady na rezoluční fond). Celkový výnos je kalkulován skrze složené úročení ročního výnosu p.a. Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu (nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisu) nebo z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 0,55 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu do splatnosti. Předložený scénář je odhadem budoucí výkonnosti na základě důkazů z minulosti o tom, jak se hodnota této investice mění, a/nebo aktuálních tržních podmínek a není přesným ukazatelem. To, co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho si investici/produkt ponecháte. Očekávaný výnos není zárukou budoucích výnosů. Vliv měnového zajištění na celkovou výkonnost fondu se v čase mění v závislosti na výši úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými sazbami. Měnové zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu.

 Kontaktujte nás   Ceník - číslo fondu    KID PRIIPs (CS)

 

Detailní produktové informace

Výběr Amundi