AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 03/2029 - A CZK Hgd (C)

ISIN: LU2711939046 - Dluhopisové
Ke dni 23/05/2024
Aktuální hodnota (NAV) AUM
1 004,19 CZK 3 533,97M CZK

Fond má aktuální očekávaný celkový výnos 36 %*.

Dlouhodobé investování, čas a trpělivost je klíčem k dosažení větších finančních cílů. Jenže nepodléhat emocím, nejednat zbrkle, zvláště když přijdou tržní změny, není vždy jednoduché.

 
Proto přicházíme s "Buy and Watch", konzervativní strategií ve stylu "Kup a Sleduj". Strategie kombinuje to nejlepší z držení jednoho dluhopisu a z držby celého fondu (kolem sto dluhopisů). Kombinuje to nejlepší z obou světů - diverzifikaci, roční kupón i zisk.

Více o strategii "Buy & Watch"

   Leták fondu    

Charakteristiky AFS Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029 ve zkratce:

- předem daný horizont: investice na 5 let (splatnost v březnu 2029)
- 65+ pečlivě vybraných dluhopisů**
- investice, která bojuje proti rostoucí inflaci
- důkladné řízení rizika investice a další

Předpokládaný životní cyklus Buy & Watch 

Životní cyklus fondů Buy and Watch začíná přibližně 2 měsíčním upisovacím obdobím. Po jeho konci již není možné provádět další nákupy. Po uplynutí doby splatnosti dojde ke zpeněžení všech aktiv fondu podle platných pravidel a běžných postupů.

Poznámka k zobrazení výkonnosti: první oficiální kurz fondu bude publikován po skončení upisovacího období (v průběhu března 2024). Oceňování fondu bude probíhat dále na denní bázi. 

 Kontaktujte nás   Ceník - číslo fondu

* Očekávaný celkový čistý výnos 36,0 % (výnos pro korunovou třídu k 20. 12. 2023) za dobu 5 let, což odpovídá výnosu 6,35 % p. a. = 6,52 % (hrubý výnos v EUR) – 1,22 % (celkové náklady fondu) + 1,34 % (výnos z měnového zajištění do CZK, indikace výnosu z měnového zajištění do CZK je odvozena z aktuálního tržního ocenění základních sazeb pro následující 3 roky, indikace je platná ke dni 20. 12. 2023) – 0,3 % (náklady na rezoluční fond). Celkový výnos je kalkulován skrze složené úročení ročního výnosu p. a. Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu (nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisu) nebo z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 2,14 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu do splatnosti. Předložený scénář je odhadem budoucí výkonnosti na základě důkazů z minulosti o tom, jak se hodnota této investice mění, a/nebo aktuálních tržních podmínek a není přesným ukazatelem. To, co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho si investici/produkt ponecháte. Očekávaný výnos není zárukou budoucích výnosů. Vliv měnového zajištění na celkovou výkonnost fondu se v čase mění v závislosti na výši úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými sazbami. Měnové zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu.
** Počet dluhopisů vychází z kvalifikovaného odhadu indikovaného úvodního složení portfolia.

 

Detailní produktové informace

Výběr Amundi