CPR Invest - B&W Climate Target 2027
ISIN: LU2758082296 - Dluhopisové
Ke dni 23/05/2024
Aktuální hodnota (NAV) AUM
10 001,58 CZK 2 037,64M CZK

Fond má aktuální očekávaný výnos 3,8 % ročně* (platí pro CZK třídu).

Dlouhodobé investování, čas a trpělivost je klíčem k dosažení větších finančních cílů. Jenže nepodléhat emocím, nejednat zbrkle, zvláště když přijdou tržní změny, není vždy jednoduché.

 
Proto přicházíme s "Buy and Watch", konzervativní strategií ve stylu "Kup a Sleduj". Strategie kombinuje to nejlepší z držení jednoho dluhopisu a z držby celého fondu (více jak 80 dluhopisů). Kombinuje to nejlepší z obou světů - diverzifikaci, roční kupón i zisk.

Více o strategii "Buy & Watch"

   Leták fondu

Charakteristiky CPR Invest - B&W Climate Target 2027 ve zkratce:

- zaměřeno na firmy s aktivním přístupem k ochraně klimatu
- předem daný horizont: investice pouze na 3 roky (splatnost v dubnu 2027)
- více jak 80 pečlivě vybraných dluhopisů
- měnově zajištěno do CZK, důkladné řízení rizika investice a další

Předpokládaný životní cyklus Buy & Watch 

Životní cyklus fondů Buy and Watch začíná přibližně 3 měsíčním upisovacím obdobím. Po jeho konci již není možné provádět další nákupy. Po uplynutí doby splatnosti dojde ke zpeněžení všech aktiv fondu podle platných pravidel a běžných postupů.

Poznámka k zobrazení výkonnosti: první oficiální kurz fondu bude publikován po skončení upisovacího období (v průběhu května 2024). Oceňování fondu bude probíhat dále na denní bázi. 

 Kontaktujte nás   Ceník - číslo fondu

* Očekávaný celkový čistý výnos 12,0 % (výnos pro korunovou třídu k 6. 3. 2024) za dobu 3 roky, což odpovídá výnosu 3,8 % p. a. = 3,95 % (hrubý výnos v EUR) – 0,95 % (celkové náklady fondu) + 1,14 % (výnos z měnového zajištění do CZK, indikace výnosu z měnového zajištění do CZK je odvozena z aktuálního tržního ocenění základních sazeb pro následující 3 roky, indikace je platná ke dni 8. 3. 2024) – 0,3 % (náklady na rezoluční fond). Celkový výnos je kalkulován skrze složené úročení ročního výnosu p.a. Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu (nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisu) nebo z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 0,47 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu do splatnosti. Předložený scénář je odhadem budoucí výkonnosti na základě důkazů z minulosti o tom, jak se hodnota této investice mění, a/nebo aktuálních tržních podmínek a není přesným ukazatelem budoucí výkonnosti. Výsledné zhodnocení investice bude záviset na vývoji trhu a na tom, jak dlouho si ponecháte investici. Očekávaný výnos není zárukou budoucích výnosů. Vliv měnového zajištění na celkovou výkonnost fondu se v čase mění v závislosti na výši úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými sazbami. Měnové zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu 

 

Detailní produktové informace

Výběr Amundi