AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026
ISIN: LU2505991708 - Dluhopisové
Ke dni 20/02/2024
Aktuální hodnota (NAV) AUM
1 112,75 CZK 1 341,06M CZK

Fond má aktuální očekávaný výnos 7,7 % ročně* (jedná se o očekávaný výnos pro CZK třídu).

Dlouhodobé investování, čas a trpělivost je klíčem k dosažení větších finančních cílů. Jenže nepodléhat emocím, nejednat zbrkle, zvláště když přijdou tržní změny, není vždy jednoduché.

 
Proto přicházíme s "Buy a Watch", konzervativní strategií ve stylu "Kup a Sleduj". Strategie kombinuje to nejlepší z držení jednoho dluhopisu a z držby celého fondu (více než stovka dluhopisů). Kombinuje to nejlepší z obou světů - diverzifikaci, roční kupón i zisk.

Více o strategii "Buy & Watch"

   Leták CZK třída     Leták EUR třída  

Charakteristiky AFS Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 ve zkratce:

- předem daný horizont: investice na 4 roky (splatnost v listopadu 2026)
- 100+ pečlivě vybraných dluhopisů
- investice, která bojuje proti rostoucí inflaci
- a další: měnově zajištěno do CZK (CZK třída), příznivý daňový režim otevřeného podílového fondu, důkladné řízení rizika investice

Investiční příklad

Příkladem emitenta dluhopisu je společnost Hilton Grand Vacations. Původně dceřiná společnost hotelového impéria Hilton, nyní samostatná společnost, se zaměřuje na správu a provoz prázdninových resortů a vil. Nemovitosti jsou ve společném vlastnictví členů, kteří mají výhradní užívání nemovitostí po určitou dobu (tzv. "timeshare"). 

Předpokládaný životní cyklus Buy & Watch 

Životní cyklus Amundi Fund Solutions Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 začíná 2 měsíčním upisovacím obdobím. Po jeho konci již není možné provádět další nákupy. Po uplynutí doby splatnosti dojde ke zpeněžení všech aktiv fondu podle platných pravidel a běžných postupů.

Poznámka k zobrazení výkonnosti: první oficiální kurz fondu bude publikován po skončení upisovacího období (v průběhu listopadu 2022). Oceňování fondu bude probíhat dále na denní bázi. 

 Kontaktujte nás   Ceník - číslo fondu

 

Detailní produktové informace

Výběr Amundi