AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 01/2025
ISIN: LU2033259321 - Dluhopisové
Ke dni 25/03/2020
NAV AUM
718,80 CZK 1 297,62M CZK

Konzervativní strategie ve stylu "Kup a Sleduj".

Buy & Watch kombinuje to nejlepší jak z držení jediného dluhopisu, tak z držení celého dluhopisového fondu. Diverzifikace, zisk i roční kupón.

POZOR: Upisovací období končí 9. ledna 2020 v 9:30 hod.

Cílem fondu je držet dluhopisy až do splatnosti.

Leták   Aktuálně - Dopad koronaviru


úroveň rizika
Nižší riziko Vyšší riziko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Nižší potenciální výnos Vyšší potenciální výnos

Detailní produktové informace

Doporučené fondy

Dluhopisové
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

Cílem tohoto podfondu je sledovat výkonnost indexu J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) a minimalizovat chyby sledování mezi čistou hodnotou aktiv podfondu a výkonností indexu. Podfond si klade za cíl dosáhnout úrovně chyby sledování podfondu a jeho indexu, která obvykle nebude vyšší než 1 %. Index je Total Return Index: kupony placené složkami indexu jsou zahrnuty ve výnosu indexu. J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) je zástupcem dluhopisového indexu vládních cenných papírů s fixní sazbou. Více informací o složení indexu a jeho provozních předpisech je k dispozici v prospektu a na adrese: jpmorgan.com Hodnota indexu je k dispozici přes Reuters (.JGGIALC) a Bloomberg (JPEIGGEU). Expozice indexu bude dosaženo přímou replikací, především prováděním přímých investic v převoditelných cenných papírech a/nebo dalších způsobilých aktivech představujících složky indexu v podílu extrémně blízkém jejich podílu v indexu. Fond hodlá zavést model replikace vzorků za účelem sledování výkonnosti indexu, a proto se neočekává, že podfond bude držet veškeré jednotlivé podkladové prvky indexu za všech okolností, nebo že je bude držet ve stejném poměru, jako je jejich váha v indexu. Podfond může také držet některé cenné papíry, které netvoří podkladové složky indexu. Investiční manažer bude schopen využít deriváty k řešení vstupů a výstupů a rovněž.

Zobrazit fond

Výnos v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů