AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2025 - A CZKH (C)

ISIN: LU2369632844 - Dluhopisové
Ke dni 19/06/2024
Aktuální hodnota (NAV) AUM
53,30 CZK 1 831,66M CZK

Fond má předem známý čistý očekávaný výnos 5,04 %* ročně.

Dlouhodobé investování, čas a trpělivost je klíčem k dosažení větších finančních cílů. Jenže nepodléhat emocím, nejednat zbrkle, zvláště když přijdou tržní změny, není vždy jednoduché. Proto přicházíme s "Buy a Watch", konzervativní strategií ve stylu "Kup a Sleduj".  

Více o strategii "Buy & Watch"  

* Jedná se o očekávaný výnos, který je aktualizován na týdenní bázi.

Strategie kombinuje to nejlepší z držení jednoho dluhopisu a z držby celého fondu (více než stovka dluhopisů). Kombinuje to nejlepší z obou světů - diverzifikaci, roční kupón i zisk.

Leták pro CZK třídu   Doplňující informace k letáku - TOP20    Aktuální očekávaný výnos  

Proč si myslíme, že je investice do amerických dluhopisů výhodná?

Na trhu s dluhopisy je dnes obtížné najít investici schopnou porazit inflaci. Více jak 80+ pečlivě vybraných - převážně amerických - dluhopisů s pevně danou splatností poskytuje zajímavou příležitost, jak se s inflací poprat a zároveň se díky široké diverzifikaci portfolia nevystavovat tzv. jedinečnému riziku spojeném s investicí pouze do jednoho dluhopisu.“

  • Investice pouze na 4 roky (splatnost v listopadu 2025)
  • 80+ pečlivě vybraných dluhopisů
  • Investiční příležitost amerických dluhopisů s vysokým výnosem (High Yield)
  • Měnově zajištěno v CZK
  • Možnost investovat jen do začátku listopadu
  • Příznivý daňový režim otevřeného podílového fondu
  • Důkladné řízení rizika investice

 
Během 2měsíčního upisovacího období budou analyzovány vybrané dluhopisové příležitost a posléze budou ty nejzajímavější do portfolia nakoupeny. V nadcházejícím 4letém období budou společnosti v portfoliu průběžně monitorovány a sledována jejich schopnost dostát svým závazkům. Pokud by došlo u některého z emitentů ke zhoršení finanční pozice, muže být dluhopis takové společnosti nahrazen dluhopisem jiné firmy.

Předpokládaný životní cyklus fondu Buy & Watch

Životní cyklus Amundi Fund Solutions - Buy & Watch 11/2025 začíná 2 měsíčním upisovacím obdobím. Po jeho konci již není možné provádět další nákupy. Po uplynutí doby splatnosti dojde ke zpeněžení všech aktiv fondu podle platných pravidel a běžných postupů.

Poznámka k zobrazení výkonnosti: první oficiální kurz fondu bude publikován po skončení upisovacího období. Oceňování fondu bude probíhat dále na denní bázi. 
 

 Kontaktujte nás   Leták pro CZK třídu Ceník - číslo fondu

 

Detailní produktové informace

Výběr Amundi