Náš výběr fondů

Objevte fondy, které dle nás pokrývají klíčová témata pro letošní rok.

Lighthouse surrounded by surf

Výběr fondů zahrnuje naše nejlepší strategie napříč třídami aktiv. Tento seznam je aktualizován dvakrát ročně, aby odrážel naše přesvědčení a názory na investice a trendy na trhu.

Abychom mohli vybrat nejlepší tipy, vše pravidelně analyzujeme s širším týmem investičních specialistů.

Amundi Funds Solution

České krátkodobé a dluhopisové fondy

Akciové fondy

Tematické fondy

Absolute return a smíšené fondy