Co je odpovědné investování?

Zjistěte, jak mohou být environmentální, sociální a správní aspekty potenciálním zdrojem investičních příležitostí a hnací silou změn v ekonomice.

nachhaltigkeit-esg-richtlinien-und-berichte-person

Chcete, aby vaše investice měly pozitivní přínos?

Investujeme, protože máme přání a aspirace, které si v budoucnu chceme splnit. Otázkou ale je, jak taková budoucnost bude vypadat? Neměla by se i samotná investice zabývat, v jakých podmínkách budeme žít?

Změna klimatu je jednou z největších výzev naší doby a je třeba přijmout naléhavá opatření.  

Ať už se zajímáte o snižování emisí CO2, inovace šetrné ke klimatu nebo podporu rozmanitosti ve světě práce, můžete se rozhodnout přispět k nízkouhlíkové a sociálně spravedlivější budoucnosti.

 

Co je to odpovědné investování a ESG?

Je poměrně dobře známo, že zkratka „ESG“ souvisí s udržitelností, ale co tato tři písmena vlastně znamenají? 

Odpovědné investování je pojem, který zahrnuje investiční přístupy, které při výběru a správě portfolia zohledňují environmentální, sociální a správní faktory (ESG) v různých strategiích* od vyloučení přes integraci, zapojení a hlasování až po investování s pozitivním přínosem. 

Capital E with icon of leaf Environmentální faktory se týkají schopnosti podniků kontrolovat své přímé a nepřímé dopady na životní prostředí. Může zahrnovat uhlíkovou stopu firmy, spotřebu energie a nakládání s odpady.
Capital S with logo of people Sociální faktory se zaměřují na otázky související s lidským kapitálem a ochranou lidských práv obecně. Zahrnuje pracovní podmínky, rozmanitost a nediskriminaci, zdraví a bezpečnost.
Capital G with icon of classical building Faktory řízení a správy se zabývají vedením firmy a způsobem řízení podniku, právy akcionářů, odměňováním vedoucích pracovníků a také úplatkářstvím a korupcí. Posuzuje schopnost firem zajistit efektivní rámec správy a řízení společnosti, který zaručuje, že bude plnit své dlouhodobé cíle.

 

V Amundi analyzujeme, jakým způsobem mohou společnosti pomocí ESG významně ovlivnit hodnotu společností a jakým způsobem mohou společnosti ovlivnit životní prostředí a sociální záležitosti nebo lidská práva. 

Chcete se podílet na transformaci ekonomiky?

Dobrou zprávou je, že věříme, že zodpovědné a progresivní jednání a dlouhodobé příležitosti jdou ruku v ruce.

 

Proto se v našich odpovědných investičních strategiích snažíme kromě finančních aspektů nabízet i aspekty environmentální, sociální a správní.

 

Pokud tedy existují konkrétní environmentální nebo sociální výzvy, které byste se chtěli pokusit řešit, máme pro vás řešení.

Chcete se podílet na transformaci ekonomiky?

Group of people sitting around a table in an office
Udělejte změnu ještě dnes!
Investujte pro sebe i udržitelnější budoucnost

(„Viz Politika odpovědného investování Amundi a Prohlášení Amundi o udržitelném financování, které jsou k dispozici zde“). 

*zdroj: GSIA Global Sustainable Investment Alliance https://www.gsi-alliance.org/ 

Pokud není uvedeno jinak, všechny informace obsažené v tomto dokumentu pocházejí od společnosti Amundi Asset Management S.A.S. a jsou platné k 8. květnu 2024. Diverzifikace nezaručuje zisk ani nechrání před ztrátou. Názory vyjádřené ohledně tržních a ekonomických trendů jsou názory autora, nikoli nutně společnosti Amundi Asset Management S.A.S., a mohou se kdykoli změnit na základě tržních a jiných podmínek a nelze zaručit, že se země, trhy nebo odvětví budou vyvíjet podle očekávání. Na tyto názory nelze spoléhat jako na investiční poradenství, doporučení ohledně cenných papírů nebo jako na indikaci obchodování s jakýmkoli produktem Amundi. Tento materiál nepředstavuje nabídku ani výzvu k nákupu nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů, podílových jednotek fondů nebo služeb. Investice s sebou nesou rizika, včetně tržních, politických, likviditních a měnových rizik. Minulá výkonnost není zárukou ani ukazatelem budoucích výsledků.  

Datum prvního použití: 1. července 2024 

ID dokumentu 3597742 

Marketingová komunikace