První investice

Spořit si peníze na účtech může být snadné, ale je důležité zvážit, jaké jsou reálné výnosy a zda se vám to skutečně vyplatí?

prvni_investice_as_168374868

Vyplácí se vám spořit?

businesswoman finding solution to a jigsaw

Vyplácí se vám spořit?

Možná si myslíte, že spořit a kumulovat hotovost na účtech má nesporné výhody.
 

Prostředky jsou snadno dostupné, kdykoliv je budete potřebovat, a nakonec se zdá, že je to nejbezpečnější možnost s nízkým rizikem, pokud jde o spoření.
 

Přesto si ne vždy uvědomujeme, že hotovost na účtech má skrytého nepřítele jménem inflace. Která, i když neviditelně, každý den snižuje hodnotu vašich úspor. 
 

Jde o to, abyste se snažili najít správnou rovnováhu mezi rizikem a výnosem a směřovali ke svým dlouhodobým cílům, jako je například koupě domu nebo spoření na vysněnou dovolenou.
 

Je toho ale víc, co byste měli zvážit.

Udělejte první krok do investic

Jedním z jednoduchých kroků, kterými můžete zvýšit své prostředky a případně dosáhnout svých finančních cílů, je diverzifikace* vašich úspor prostřednictvím nízkorizikových investičních možností. Nicméně nic z toho není zaručeno.

Udělejte první krok do investic

kayak

Investování je cesta

cycling

Investování je cesta

Cílem je, aby vaše peníze mohly být investovány se stejným důrazem na bezpečnost, rychlou dostupnost, jednoduchost a předvídatelnost jako u tradičního spoření.

Ale, stejně jako všechny fondy nabízejí příležitosti, tak zahrnují i rizika, jako jsou možné cenové poklesy a kapitálové ztráty. Minulá výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.

Řešení pro každého

Proto jsme vytvořili několik různých investičních řešení pro každého z vás. Řešení, která vám umožní vybrat si fondy odpovídající míře rizika a výnosu, které vám vyhovují a pomohou vám udělat první krok k investicím.

Řešení pro každého

Young couple moving to a new home
Udělejte další krok
Kontaktujte svého finančního poradce ještě dnes a objevte s ním, jaká řešení od Amundi mohou být vhodná právě pro vás.

*Diverzifikace nezaručuje zisk ani nechrání před ztrátou.

Pokud není uvedeno jinak, všechny informace obsažené v tomto dokumentu pocházejí od společnosti Amundi Asset Management S.A.S. a jsou platné k 8. květnu 2024. Diverzifikace nezaručuje zisk ani nechrání před ztrátou. Názory vyjádřené ohledně tržních a ekonomických trendů jsou názory autora, nikoli nutně společnosti Amundi Asset Management S.A.S., a mohou se kdykoli změnit na základě tržních a jiných podmínek a nelze zaručit, že se země, trhy nebo odvětví budou vyvíjet podle očekávání. Na tyto názory nelze spoléhat jako na investiční poradenství, doporučení ohledně cenných papírů nebo jako na indikaci obchodování s jakýmkoli produktem Amundi. Tento materiál nepředstavuje nabídku ani výzvu k nákupu nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů, podílových jednotek fondů nebo služeb. Investice s sebou nesou rizika, včetně tržních, politických, likviditních a měnových rizik. Minulá výkonnost není zárukou ani ukazatelem budoucích výsledků. 

Datum prvního použití: 1. července 2024

ID dokumentu: Dokument č: 3578777

Marketingová komunikace