CPR Invest - MedTech - A CZKH - Acc

ISIN: LU2183822316 - Akciové
Ke dni 20/01/2022
NAV AUM
10 681,63 CZK 13 165,61M CZK

Stejně jako je zdraví neodmyslitelné pro prožití kvalitního života, zdravotnictví a farmaceutický průmysl tvoří základ pro fungování státu a celé ekonomiky. Díky růstu světové populace, prodlužování průměrné délky života a zvyšujícímu se bohatství obyvatel roste i zájem o zdraví. Zvyšují se tak celkové výdaje plynoucí do zdravotnictví a farmacie (ať už na straně veřejného sektoru nebo soukromé výdaje). 

Zároveň s neustále se zrychlujícím technologickým pokrokem, roste i pokrok v oblasti medicíny. Důraz je kladen stále více na prevenci a včasnou diagnostiku, kde technologie hrají zcela zásadní roli. Akciový fond CPR MedTech investuje zejména do technologických a farmaceutických společností, které se specializují na oblasti prevence, diagnózy, zákroků, léčby nebo regenerace a také monitoringu. Samozřejmostí je i ESG odpovědný přístup, kdy se do portfolia zahrnují pouze společnosti, které respektují životní prostředí a nejsou sociálně kontroverzní.

Technologie ve spojení s medicínou, nové možnosti jak řešit globální výzvy

 

Proč CPR Invest - MedTech?

Oblast zdravotnictví patří k jednomu z nejprogresivnějších sektorů, který se rozvíjí spolu s technologickým pokrokem.

Zájem o zdraví, lepší péči, prevenci a včasnou diagnostiku je významným trendem v dnešní bohaté společnosti. Zdravotnictví tak může nabídnout příležitost
k atraktivnímu zhodnocení.

 Inovativní zdravotnictví využívá nové technologie ke zdokonalování svých produktů.

 

Ceník - číslo fondu   Kontaktujte nás   Brožura ke stažení


úroveň rizika
Nižší riziko Vyšší riziko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Nižší potenciální výnos Vyšší potenciální výnos

Detailní produktové informace

Doporučené fondy

Výnos v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů