Poznejte témata, která mění svět

Ve světě kolem nás, který se neustále mění a kde převratné technologické inovace narušují tradiční hodnoty stále častěji, představuje tematické investování alternativu k tradičním strategiím.

tematicke_investice_as_700368768

Cílem tematického investování je identifikovat zdroje, které poskytují trvalý růst a výkonnost skrze využití dlouhodobých a trvalých trendů.

"Nejlepší způsob, jak předvídat budoucnost, je tvořit ji." Abraham Lincoln, 16. prezident Spojených států amerických

Vyberte si z Amundi fondů dle tématu

Proč Tematické investování?

Naším cílem je poskytnout vám odolná investiční řešení, která obstojí bez ohledu na aktuální ekonomické podmínky a události. Řešení, jež budou více stabilní v momentech, kdy jsou trhy volatilní (kolísají) nebo klesají. Řešení, které vám nabízí podíl ve společnostech, jež táhnou trhy, jsou lídry ve svých oblastech, tvoří nové tržní prostředí a diktují trendy nebo dobře umějí využít aktuální světové změny.

Proč Tematické investování?

myslenka-tematickych-investic

Objevte, co je tematické investování v 67 vteřinách

Tematické investování CZ – krátké video (teaser)

Podívejte se, co vám může tematické investování nabídnout v krátkém videu

Tematické investování CZ – dlouhé video

Tematické investování je poháněno 4 megatrendy, které určují naši budoucnost

Kdo by si před 20 lety představil, že bude dnes možné používat na svém telefonu rozpoznávání tváře a zadávat hlasové pokyny? Nebo že do znečištěných měst se budou instalovat zařízení na pohlcování CO2 s cílem vytvořit lepší vzduch pro obyvatele města? Tyto změny byly taženy 4mi hlavními megatrendy, které budou mít zásadní vliv i na naši budoucnost.

Jsou to Demografický a společenský vývoj, Životní prostředí, Převratné technologie a Celosvětové ekonomické změny. Rozpoznání jejich potenciálu a investování do tematických fondů a tedy společností a obchodních oblastí orientovaných na budoucnost může vést k růstu hodnoty vaší investice.

Megatrend č. 1 - Demografický a společenský vývoj

Města a metropole se stále více rozrůstají a naše společnost stárne a stárne. Předpokládá se, že v roce 2050 bude 68 % světové populace žít v metropolitních oblastech – jen v Indii to bude asi o 416 milionů více lidí.3 Zároveň bude 2,1 miliardy lidí na celém světě starších 65 let, což je 130krát více než v roce 2015.4

Z tohoto růstového trendu by mohly těžit například společnosti v následujících odvětvích:
 • Rozvoj infrastruktury
 • Medicínské vybavení a zdravotní služby
 • Pohyblivost přiměřená vyššímu věku

Megatrend č. 2 - Životní prostředí

Populace a města se rozrůstají – to je velká výzvy z pohledu ochrany životní prostředí. V roce 2030 bude ve světě potřeba o 50 % více energie3, zatímco do roku 2025 bude 1,8 miliardy lidí žít v regionech s akutním nedostatkem vody.3 Výzvy jsou rozmanité a otevírají příležitosti pro společnosti, které dnes vyvíjejí řešení pro ekologické problémy zítřka.6

Firmy z toho těží například v následujících oblastech:
 • Obnovitelná energie
 • Zásobování vodou a technologie
 • Udržitelné zemědělství

Megatrend č. 3 - Převratné technologie

Jsme uprostřed rychlých technických změn. Dva příklady – v roce 2030 bude 15 % všech nově prodaných aut na světě jezdit autonomně1. A již dnes 100 milionů spotřebitelů nakupuje pomocí rozšířené reality2.  To vyžaduje zpracování velkého množství dat v reálném čase a jejich vzájemné propojení pomocí inteligentních systémů.

To může vytvořit příležitosti pro společnosti v následujících oblastech:
 • Zpracování velkého množství dat (big data)
 • Umělá inteligence (AI)
 • Elektromobily a autonomní řízení

Megatrend č. 4 - Celosvětové ekonomické změny

Indie, největší demokratická krajina na světě, by mohla do roku 2050 nahradit USA a stát se druhou největší ekonomikou světa.5 Obecně by se ekonomickým motorem mohl stát silný populační růst a nová střední třída v rozvíjejících se zemích.

V roce 2050 by polovina celosvětového hrubého domácího produktu (HDP) mohla vzniknout v sedmi největších rozvíjejících se zemích – a pouze 9 % v Evropě4. Jmenovitě v:
 • Indii
 • Číně
 • Brazílii a Mexiku

Tematická brožura ke stažení

Více informací o tematickém investování a jednotlivých fondech naleznete v naší brožuře, která je ke stažení níže. V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho formuláře.

Zdroje:
1 McKinsey & Company, Automotive Revolution - Perspectives towards 2030, 2016
2 Gartner's Top 10 Strategic Predictions for 2017
3 United Nations, World Population Prospects, 2017 revisions
4 PWC, The World in 2050
5 National Intelligence Council, Global Trends 2030: Alternative Worlds
6 National Intelligence Council

Názory jsou uvedené k únoru 2022 a mohou se změnit.

Pokud není uvedeno jinak, veškeré informace obsažené v tomto dokumentu pocházejí od Amundi Asset Management S.A.S. a jsou platné k únoru 2022. Diverzifikace nezaručuje zisk ani ochranu před ztrátou. Názory vyjádřené ohledně tržních a ekonomických trendů jsou názory autora a ne nutně Amundi Asset Management S.A.S. a mohou se kdykoli změnit na základě tržních a jiných podmínek a nelze zaručit, že země, trhy nebo sektory budou fungovat podle očekávání. Na tyto názory by se nemělo spoléhat jako na investiční rady, bezpečnostní doporučení nebo jako náznak obchodování s jakýmkoli produktem Amundi. Tento materiál nepředstavuje nabídku ani výzvu k nákupu nebo prodeji jakéhokoli cenného papíru, podílových listů nebo služeb. Investice zahrnuje rizika, včetně tržních, politických, likviditních a měnových rizik. Minulá výkonnost není zárukou ani ukazatelem budoucích výsledků. Datum prvního použití: březen 2022.