Hledání příjmů z investic

Co znamená hledání příjmu z investic? Vysvětlíme vám to jednoduše.

Woman outside office with folder and phone

Základy investování generující příjem

Person sitting on ground with a cup and looking at results on a smartphone

Základy investování generující příjem

Co je investování genurující příjem?

Tvorba příjmů je již řadu let v popředí zájmu každého z nás. Co je tedy investování generující příjem? Je to situace, kdy ze svých investic získáváte pravidelný příjem.

 

Proč potřebujeme příjem?

Pravidelné příjmy nám pomáhají naspořit si o něco více a připravit se lépe na budoucnost.
 

Cílem je mít pravidelný příjem, abychom si udrželi kupní sílu a snažili se svými investičními rozhodnutími vyrovnat nebo překonat inflaci.


Je to pro vás to správné?

Při hledání příjmu je důležité zvážit, jakou míru rizika jste ochotni přijmout.

 

Věci, na které je třeba myslet na cestě k příjmovému investování

Investiční příjem vám mohou zajistit vklady, dluhopisy nebo aktivně řízené fondy. Vaši volbu mohou ovlivnit následující faktory: 
 

Naše investiční řešení nabízejí příležitosti, ale také zahrnují rizika, jako jsou potenciální ztráta kapitálu nebo výnosů.

Najděte svou rovnováhu

Woman leaping athletically

Najděte svou rovnováhu

Možná máte zájem o získání příjmu jako součást vašeho důchodu, financování vzdělání vašich dětí na vysoké škole nebo jednoduše dosažení svých finančních cílů.

Je důležité prozkoumat investiční možnosti, které nabízejí stabilní příjem, jsou diverzifikované, pomáhají udržet vaši kupní sílu a jsou odolné vůči inflaci.

Je na vás, abyste si vybrali tu nejvhodnější možnost, ale je důležité, abyste rozuměli základním principům výnosového investování.

Je vhodné vyhledat radu od profesionála, který vám pomůže s hodnocením rizika a s výběrem nejlepších možností pro vás.

 

Zjistěte více o investičních řešeních Amundi
Volba je na vás - jen záleží, kterou možnost si vyberete.

Pokud není uvedeno jinak, všechny informace obsažené v tomto dokumentu pocházejí od společnosti Amundi Asset Management S.A.S. a jsou platné k 8. květnu 2024. Diverzifikace nezaručuje zisk ani nechrání před ztrátou. Názory vyjádřené ohledně tržních a ekonomických trendů jsou názory autora, nikoli nutně společnosti Amundi Asset Management S.A.S., a mohou se kdykoli změnit na základě tržních a jiných podmínek a nelze zaručit, že se země, trhy nebo odvětví budou vyvíjet podle očekávání. Na tyto názory nelze spoléhat jako na investiční poradenství, doporučení ohledně cenných papírů nebo jako na indikaci obchodování s jakýmkoli produktem Amundi. Tento materiál nepředstavuje nabídku ani výzvu k nákupu nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů, podílových jednotek fondů nebo služeb. Investice s sebou nesou rizika, včetně tržních, politických, likviditních a měnových rizik. Minulá výkonnost není zárukou ani ukazatelem budoucích výsledků. 

Datum prvního použití: 1. července 2024

ID dokumentu: Dokument č: 3578999

Marketingová komunikace