Upozornění na pokusy o podvody

Corporate - Scam attempts

Již několik měsíců se množí podvodné investiční návrhy za účelem scammingu, využívající název, adresu, logo a/nebo číslo oprávnění investičních firem, jakož i jména zaměstnanců těchto investičních firem (včetně Amundi a jejích dceřiných společností).

Podvodníci používají identitu společností skupiny Amundi a/nebo jejích zaměstnanců a/nebo předstírají, že pracují pro Amundi, a rozesílají obchodní nabídky a investiční návrhy jménem Amundi nebo jejích dceřiných společností. Tyto nabídky nepocházejí od Amundi a nejsou pro skupinu Amundi ani její dceřiné společnosti závazné.

Přečtěte si následující informace, abyste se chránili před těmito podvody.

Amundi vyzývá k ostražitosti a připomíná Vám následující body:

 • Amundi a její dceřiné společnosti (včetně společností Amundi v České republice) nikdy nekontaktují přímo širokou veřejnost za účelem nabídky služby nebo investičního či finančního produktu;
 • Amundi a její dceřiné společnosti (včetně společností Amundi v České republice) zpravidla nevybírá ani nepřijímá finanční prostředky přímo od široké veřejnosti; produkty společností Amundi v České republice jsou Vám zásadně zprostředkovávány našimi oprávněnými distributory, kterými jsou především banky a investiční zprostředkovatelé zaregistrovaní u ČNB (https://jerrs.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz);
 • Zaměstnanec Amundi, pokud Vám ho předem nepředstavil Váš poradce nebo bankéř, Vám nikdy žádným způsobem nebude předkládat investiční návrh;
 • Produkty Amundi jsou vždy prodávány prostřednictvím bank, obchodníků s cennými papíry, pojišťoven a investičních zprostředkovatelů.

Společnost Amundi by Vám ráda připomněla následující varovné signály:

 • Neznáte osobu, která Vás kontaktuje;
 • Jsou Vám slibovány vysoké, bezrizikové výnosy;
 • Musíte se rychle rozhodnout;
 • Musíte provést převod peněz.

Obecně Vám doporučujeme, abyste se řídili těmito doporučeními:

 • Nereagujte na nevyžádané telefonní hovory;
 • Nesdělujte své osobní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, doklady totožnosti, bankovní spojení, IBAN, doklad o adrese atd.) e-mailem nebo je nevkládejte na stránky, jejichž spolehlivost nemůžete potvrdit;
 • Neberte za automaticky pravdivé žádné informace poskytnuté někým, s kým mluvíte, zejména po telefonu. Nemusí být tím, kým si myslíte, že je, osoba může předstírat identitu skutečného zaměstnance;
 • Po vyhledání kontaktních údajů (telefon, e-mail a adresa) kontaktujte společnost, o které Váš kontakt tvrdí, že s ní spolupracuje, a ověřte si, že to tak skutečně je;
 • Dávejte si pozor na jakékoli odkazy, na které budete požádáni, abyste klikli.