Objevte fondy sledující udržitelnost

Investujeme, protože máme přání a aspirace, které si v budoucnu chceme splnit. Otázkou ale je, jak taková budoucnost bude vypadat? Neměla by se i samotná investice zabývat v jakých podmínkách budeme žít?

Mother and daughter sitting at table, counting coins from a piggy bank

Jako jednotlivci nedokážeme čelit všem výzvám spojených s klimatickými změnami, ovlivnit geopolitické prostředí nebo to, jak budou technologie ovlivňovat naše životy. Společně to ale zvládnout můžeme – odpovědným investováním s Amundi - výběrem společností, které dle nás nejen dosahují výborných výsledků, ale také tvoří lepší svět. 

Přečtěte si více o odpovědném investování a ESG v naší brožuře nebo krátkém letáku:

Objevte naše fondy sledující ESG a udržitelnost

Všechny fondy ze seznamu níže naplňují ESG charakteristiky dle článku 8 regulace SFDR, tzn. že fondy podporují environmentální či sociální charakteristiky s cílem zhodnocení prostředků, ale nekladou si za cíl přímo udržitelnou investici.

masf-obrazek_large

Fond kombinuje jak dluhopisy tak akcie s důrazem na nízké kolísání investice. Výběr investic je postaven na důkladné analýze nejen finančních ukazatelů (silné rozvahy, atraktivní ocenění, udržitelnost zisků…), ale i přísných kritérií ESG – hodnocení dopadů na životní prostředí (E – enviromental), společenských dopadů (S – social) a dopadů z hlediska řízení společnosti (G – governance).

food-for-generation_large

Tematický fond investující do akcií společností, které jsou součástí potravinového ekosystému od farmářů přes dopravce až po restaurace. Investice, která odpovídá na otázku: Jak uživit svět udržitelně?

Fond se snaží využít zhodnocení, které fenomén jídla nabízí a investuje proto do všech hráčů podílejících se na potravinovém ekosystému - celkem 6 sektorů Zemědělství, Voda, Výroba potravin, Nápoje, Distribuce potravin a Restaurace. 

 

kbi_water_fund_amundi_cz Akciový fond vám nabízí možnost investovat do akcií společností ze sektorů vodního hospodářství – infrastruktury, služeb a technologií. Společnostech, které řeší problémy s dodávkami, nedostatkem nebo znečištěním vody.

Odhaduje se, že celkové nutné výdaje na řešení těchto problémů dosáhnou do roku 2030 až 7,5 bilionu dolarů (dle analýzy McKinsey & Co). Potenciál sektoru je tak značný.

 

af_global_ecology_esg_amundi_cz Fond usiluje o zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií a s akciemi spojených nástrojů vydaných společnostmi na celém světě, které vyrábějí produkty nebo technologie šetrné k životnímu prostředí nebo které přispívají k rozvoji čistějšího a zdravějšího prostředí.

 

af_global_equity_sustainable_income_amundi_cz

Akciový fond zaměřený na kvalitní světové akcie společensky odpovědných firem. Investicí získáte nepřímo podíl na světových společnostech převážně v Americe, Evropě a Japonsku, které dlouhodobě vyplácejí vysoké dividendy. Cílem fondu je poskytovat udržitelný růst v kombinaci s pravidelným příjmem díky investicím do kvalitních společensky odpovědných společností.

 

cpr_climate_action_amundi_cz

Zmírněte klimatické změny a investujte do akciového fondu zaměřeného na akcie společností, které přispívají k ochraně klimatu s cílem snížení uhlíkové stopy. Klimatické změny nemusí být jen hrozbou, ale také investiční příležitostí. Manažer fondu vybírá do portfolia příznivě oceněné akcie firem, které se veřejně zavázaly aktivně jednat a snižovat uhlíkové emise. Investice jsou realizovány bez omezení napříč všemi trhy a sektory. 

 

Rozhodnutí investora investovat do fondu by mělo zohlednit všechny charakteristiky nebo cíle fondu. Nelze zaručit, že  zohlednění ESG kriterií v rámci investice posílí strategii nebo výkonnost fondu.

Přečtěte si více o politice odpovědného investování a dalších principech zde

Data k 3.7.2024, Zdroj informací: Marketing Amundi Czech Republic