Nejnovější tržní výhledy

Pohled do zpětného tržního zrcátka a výhled do budoucna:

• Videokomentář k vývoji na trzích
• Globální investiční výhledy

Financial analyst analyzing market insights

Videokomentář k vývoji na trzích

monica_defend

Videokomentář k vývoji na trzích

Každý měsíc pro vás připravujeme videokomentář k vývoji na trzích. Tým Moniky Defend, vedoucí Amundi Investment Institute, se zaměřuje vždy na 4 klíčová témata, která budou podle nás hýbat finančními trhy. Může se jednat například o:

 

  • Ekonomický výhled a očekávaný vývoj
  • Chování centrálních bank
  • Komentáře k výsledkové sezóně
  • Rizika pro investory a spoustu dalších faktorů a událostí

Globální investiční výhledy (GIV)

GIV vám ve stručnosti poodhalí, jakým směrem by se mohl ubírat budoucí ekonomický a finanční svět. Vyjmenovává aktuální investiční příležitosti či hrozby na finančních trzích, popisuje události, které mohou mít dopad na investory a vybrané třídy aktiv.

Globální investiční výhledy (GIV)

Global Investment Views - April 2024
Podívejte se i na analytické články Amundi Research
Amundi Investment Institute na stránkách Amundi Research poskytuje vysvětlení aktuálního dění na trzích a dále rozebírá důsledky tohoto dění pro investory. Všechny publikace jsou pravidelně vydávány v angličtině.

Pokud není uvedeno jinak, veškeré informace obsažené v tomto dokumentu pocházejí od Amundi Asset Management S.A.S. a jsou platná k 8. květnu 2024. Diverzifikace nezaručuje zisk ani nechrání před ztrátou. Názory vyjádřené ohledně tržních a ekonomických trendů jsou názory autora a ne nutně Amundi Asset Management S.A.S. a mohou se kdykoli změnit na základě tržních a jiných podmínek a nelze zaručit, že země, trhy nebo sektory budou performovat podle očekávání. Na tyto názory by se nemělo spoléhat jako na investiční rady, bezpečné doporučení nebo jako náznak obchodování s jakýmkoli produktem Amundi. Tento materiál nepředstavuje nabídku ani výzvu k nákupu nebo prodeji jakéhokoli cenného papíru, podílových listů nebo služeb. Investice zahrnuje rizika, včetně tržních, politických, likviditních a měnových rizik. Minulá výkonnost není zárukou ani ukazatelem budoucích výsledků.

Datum prvního použití: 1. červenec 2024.

Marketingová komunikace