Správa individuálních portfolií a obhospodařování majetku (DPM)

Cílem je převzetí odpovědnosti za správu vašich prostředků, aktivní řízení investiční strategie a provádění obchodů s přihlédnutím k možnostem, ochotou a schopností podstupovat investiční rizika.

sprava_individualnich_portfolii_dpm_cz

Trpělivost je hořká, ale její plody jsou sladké“ Jean-Jacques Rousseau, francouzský filozof a spisovatel

Jsme motivováni dosahovat výkonnosti - podíl ze zisku si účtujeme pouze při překonání historického maxima.

Důsledné řízení rizik a aktivní vyhledávání příležitostí je součástí individuálního přístupu ke každému klientovi.

Informovanost a osobní kontakt s klientem je pro nás samozřejmostí.

Uvažujete-li o této formě zhodnocení vašich prostředků, přemýšlíte-li o vlastním penzijním plánu, pravidelné rentě nebo chcete-li vědět více, rádi vám představíme investiční řešení a vypracujeme srozumitelné podklady pro jejich posouzení a vaše rozhodnutí. Minimální objem investice pro službu obhospodařování majetku činí 10 mil. CZK nebo ekvivalent v EUR a USD.

dpm_1_cz Jsme přesvědčeni, že tato rizika není nutné za každou cenu eliminovat, ale naopak pevně definovat a zapracovat do vaší individuální strategie tak, aby neohrožovala společný investiční cíl a současně přiměřeně vaše prostředky ochránila před extrémním chováním trhů. Snažíme se eliminovat „módní“ vlny a tzv. davové investování, kde primárními hybateli jsou rozhodnutí založená na základě často nerelevantních informací z médií.

 

dpm_2_cz Součástí špičkové správy majetku je i kvalitní, přehledný a srozumitelný reporting. Samozřejmostí je pak pravidelný osobní kontakt přesně dle vašich preferencí a požadavků.

 

dpm_3_cz Transparentně nastavený systém poplatků a odměn i hlavní váha nákladů na správu spočívá na výnosové odměně účtované po započtení všech ostatních nákladů a vždy se zohledněním principu překonávání historicky nejvyšší tržní hodnoty portfolia (tzv. high watermark princip), naopak minimalizovány jsou všechny ostatní náklady a poplatky, které negativně ovlivňují výkonnost portfolia.

 

Jak investují dolaroví miliardáři?

Úspěšní lidé mají jedno společné: dokážou využívat znalostí a zkušeností jiných ve vlastní prospěch. Pokud jde o správu jejich bohatství, vzorce chování bohatých lidí jsou velmi podobné. Sami sebe často označují za konzervativní investory. Jejich hlavním cílem je ochrana majetku před inflací, pravidelný příjem a mírný růst. Od správce svého majetku očekávají profesionalitu, transparentnost a férovost.

 

Fondy kvalifikovaných investorů

Od cca 10 mil. EUR, resp. 250 mil CZK vám rádi nabídneme komplexní investiční řešení šité na míru v podobě fondů kvalifikovaných investorů dle současně platné legislativy.

Brožura

Více o individuální správě aktiv naleznete v naší brožuře, kterou jsme pro vás připravili ve spolupráci s UniCredit Private Banking. Následující nabídka je určena pro minimální investici ve výši 50 mil. Kč. 

Pro investice ve výši od 10 mil. Kč do 50 mil. Kč je určena nabídka Classy. V případě zájmu můžete oslovit nejen UniCredit Bank, ale i přímo naši společnost Amundi ČR.

Kontakty

Služby asset managementu pro vás zajišťuje ve společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.. Taktéž privátní bankéři UniCredit Bank vám zprostředkují tyto služby. Rádi vám privátního bankéře doporučíme.

ales_izak_medium_dpm_cz

Ing. Aleš Izák

Head of Sales HNWI & Institutions
ales.izak@amundi.com  
tel. +420 607 058 999

marek_nilser_medium_dpm_cz

Marek Nisler, CMSA

Sales Manager HNWI & Institutions
marek.nisler@amundi.com
tel. +420 601 326 301