Proč investovat odpovědně?

Ať už vás zajímá snižování emisí uhlíku nebo podpora biodiverzity, můžeme vám pomoci přispět k udržitelnější a sociálně spravedlivější budoucnosti prostřednictvím vašich investic.

Man on computer with headphones on

Kladete si někdy otázky typu:

Man in front of window

Kladete si někdy otázky typu:

  • Jak mohou podniky hospodařit zodpovědněji?
  • A co můžeme udělat jako jednotlivci, abychom podpořili lepší svět pro nás všechny?
  • Jak se může svět stát sociálně spravedlivějším a šetrnějším ke klimatu?

Pokud se o to chcete pokusit, existuje řada věcí, které můžeme všichni dělat v každodenním životě. Například žít udržitelněji, nakupovat ohleduplněji a investovat zodpovědněji.

Pokud se rozhodnete investovat odpovědně, můžete tak využít příležitosti a přispět k pozitivní změně.

Jaké kroky můžete podniknout?

Existuje mnoho způsobů, jak dosáhnout svých investičních cílů a zároveň pozitivně přispět, a my vám můžeme pomoci při správném investičním rozhodnutí.

 

Vše záleží na tom, co chcete:

 

  • Chcete přispět k transformaci ekonomiky?
  • Chcete využít své úspory k boji proti změně klimatu?
  • Existují konkrétní ekologické nebo sociální výzvy, které byste chtěli řešit?
  • Hledáte měřitelný dopad nad rámec finanční výkonnosti?

Jaké kroky můžete podniknout?

Woman with shopping walking in front of turquoise wall

Čas začít jednat

Woman in kitchen on phone with cup

Čas začít jednat

Chceme pozitivně přispět k lepší budoucnosti. Proto můžeme s vaší pomocí podpořit společnosti, do kterých investujeme, na jejich cestě k udržitelnější a klimaticky neutrální ekonomice.

Odpovědné investování je již více než 35 let jádrem našeho podnikání, protože věříme, že růst kapitálu a udržitelnost patří k sobě1.  


Proto do našich investičních strategií vedle finančních aspektů zahrnujeme i sociální, environmentální a etické aspekty2

Udělejte změnu ještě dnes!
Investujte pro sebe i udržitelnější budoucnost

Zdroje:
1 https://about.amundi.com/our-esg-approach
2 https://www.undp.org/energy/our-work-areas/energy-transition

Pokud není uvedeno jinak, všechny informace obsažené v tomto dokumentu pocházejí od společnosti Amundi Asset Management S.A.S. a jsou platné k 8. květnu 2024. Diverzifikace nezaručuje zisk ani nechrání před ztrátou. Názory vyjádřené ohledně tržních a ekonomických trendů jsou názory autora, nikoli nutně společnosti Amundi Asset Management S.A.S., a mohou se kdykoli změnit na základě tržních a jiných podmínek a nelze zaručit, že se země, trhy nebo odvětví budou vyvíjet podle očekávání. Na tyto názory nelze spoléhat jako na investiční poradenství, doporučení ohledně cenných papírů nebo jako na indikaci obchodování s jakýmkoli produktem Amundi. Tento materiál nepředstavuje nabídku ani výzvu k nákupu nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů, podílových jednotek fondů nebo služeb. Investice s sebou nesou rizika, včetně tržních, politických, likviditních a měnových rizik. Minulá výkonnost není zárukou ani ukazatelem budoucích výsledků.

Datum prvního použití: 1. července 2024

ID dokumentu 3597601

Marketingové sdělení