Změna správcovského poplatku u fondu Amundi CR - Sporokonto

26. srpen 2019

Amundi, Produkty

Představenstvo Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. oznamuje, že s účinností od 1. září 2019 dochází ke zvýšení úplaty za obhospodařování fondu Amundi CR - Sporokonto z 0,60 % na 0,80 %.

Základní úroková sazba v České republice se zvýšila v posledních dvou letech z 0 % na 2 %. Výnosnost korunových nástrojů peněžního trhu se díky tomu přiblížila hranici 2 %. Tyto instrumenty tvoří významnou část portfolia fondu.

V případě, že by se úrokové sazby dostaly znovu na velmi nízké úrovně, potom Představenstvo zváží úpravu manažerského poplatku opět směrem dolů.