Amundi Fund Solution mezi 10% nejlepších fondů

22. říjen 2019

Amundi

Fondy Conservative a Balanced se dostaly mezi 10 % nejlepších fondů. Měřeno od začátku roku a za poslední rok ve své Morningstar kategorii. Morningstar je významná mezinárodní agentura, která hodnotí výkonnosti fondů po odečtení nákladů s přihlédnutím k jejich riziku. Fondy jsou v soutěži rozděleny do kategorií a v těch vzájemně srovnávány. Hodnotí se kvalita fondu v dané kategorii na určitém investičním horizontu (3, 5, 10 a více let).

Více se dozvíte v přiloženém dokumentu: Výsledky AFS

Další zprávy