Oznámení: Změna klasifikace vybraných fondů podle SFDR z článku 9 na článek 8

05. prosinec 2022

Amundi

Vážení investoři,

dovolujeme si informovat o reklasifikaci vybraných Amundi fondů podle SFDR z článku 9 na článek 8. Změna byla přijata na základě vyhodnocení dopadů nových úprav v oblasti regulace udržitelných investic. Vzhledem ke zpřesňování výkladů této regulace, kdy podle článku SFDR 9 musí všechny podkladová aktiva těchto fondů* splňovat definici udržitelné investice, jsme se rozhodli níže uvedené fondy reklasifikovat ze SFDR článku 9 na článek 8. Tato změna nemá žádné dopady na investiční strategii fondů a současnou skladbu portfolia.

Kompletní informace naleznete v Oznámení  zde.

*mimo instrumentů nezbytných pro řízení likvidity a zajištění

Vaše Amundi

Další zprávy