Technická přestávka související s koncem účetního roku (2021/2022)

13. prosinec 2021

Amundi, Produkty

Technická přestávka související s koncem účetního roku na konci roku 2021 a začátku roku 2022 bude činit 5 pracovních dnů.

Představenstvo společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. rozhodlo dne 13.12.2021 na svém řádném zasedání o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů tuzemských investičních fondů, které jsou oceňovány na denní bázi (technická přestávka).

Pro všechny tuzemské investiční fondy bude poslední obchodní den středa 29.12.2021. První obchodní den v novém roce nastane ve čtvrtek dne 6.1.2022. Technická přestávka bude tedy 5 pracovních dnů.

Seznam fondů, jakož i další zákonné náležitosti, týkající se technické přestávky, jsou uvedeny v rozhodnutí představenstva, viz příloha níže.

Příloha:  Rozhodnutí představenstva

Další zprávy