Oznámení podílníkům - fúze CPR fondů (16.10.2020)

07. září 2020

Produkty, Amundi

Dovolujeme si informovat o plánovaném sloučení vybraných podfondů Amundi (viz níže). Důvodem sloučení je administrativní přesun těchto podfondů v rámci registrů Amundi. Nedochází tedy k zásadní změně investiční strategie fondů (kromě fondu Global Agriculture, který se slučuje do jiného fondu) – mění se pouze název fondu, ISIN, snižuje se výkonnostní odměna správce a ve vybraných případech dochází k drobným úpravám investičních limitů.

Sloučení fondů nemá vliv na daňový časový test, který zůstává nepřerušen.

Klienti slučovaných podfondů, kteří s administrativní změnou souhlasí a nevyužívají pravidelné investování či investiční program, nemusí činit žádné kroky.

! V případě, že klient pravidelně investujete či využívá investiční program, musí si změnit číslo účtu, na které pravidelně posílá peněžní prostředky dle uvedené tabulky. Variabilní a specifický symbol zůstává beze změny.

Měna fondu

Číslo účtu

Kód banky

Pravidelně investujete do fondu v měně CZK

1387538263

2700

Pravidelně investujete do fondu v měně EUR

1387837124

2700

Pravidelně investujete do fondu v měně USD

1387837167

2700

 

Přehled slučovaných fondů:

  • Amundi Funds – CPR Global Agriculture („Slučovaný podfond“) s podfondem CPR Invest – Global Food For Generations („Přijímací podfond“),
  • Amundi Funds – CPR Global Gold Mines („Slučovaný podfond“) s podfondem CPR Invest – Global Gold Mines („Přijímací podfond“),
  • Amundi Funds – CPR Global Lifestyles („Slučovaný podfond“) s podfondem CPR Invest – Global Lifestyles („Přijímací podfond“),
  • Amundi Funds – CPR Global Resources („Slučovaný podfond“) s podfondem CPR Invest – Global) Resources („Přijímací podfond“).

 

Sloučení nabude účinnosti 16. října 2020.

Investoři, kteří s touto změnou nesouhlasí, mohou bezplatně požádat o odprodej svých podílů. Poslední termín, kdy je třeba doručit pokyn k odkupu do sídla společnosti (ACRAM) je 7. 10. 2020 (v případě přestupu, resp. výměny, je potřeba doručit pokyn do konce září 2020).

Upozornění pro nákupy podílových fondů slučovaných fondů:

Nákupní pokyny realizované do data 7.10.2020 budou zpracovány standardně dle statutu fondů. Nákupní pokyny realizované v období od 8.10.2020 do 16.10.2020 budou vypořádány následně (od 17.10.2020) do přejímacích fondů. Toto opatření se vztahuje i na pravidelné investice a pravidelné přestupy.

Detailní informace jsou k dispozici v sekci právní informace/ oznámení investorům 2020 na webu www.amundi.cz.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na telefonní lince 800 118 844 či na emailu infocr@amundi.com .

Děkujeme, že investujete s Amundi.

S úctou
Amundi Czech Republic

Další zprávy