Co si myslí Češi o ESG investicích

03. listopad 2021

Amundi, CZ

Výzkum: Co si myslí Češi o ESG investicích?

Více než 500 stávajících a potenciálních investorů se účastnilo společného průzkumu Amundi a Komerční banky, který měl za cíl zmapovat jejich postoje k ESG. Cílovou skupinou průzkumu byli lidé starší 25 let, s čistým měsíčním příjmem přesahujícím 25 000 Kč, ochotní své finance investovat.

Z výzkumu vyšlo hned několik velmi zajímavých čísel. Dvě procentuální jsou zásadní: 75 % dotázaných má na ESG kladný názor a vnímá udržitelné investice pozitivně. 13 % respondentů uvádí, že do ESG již investuje.

Pokud se podíváme na hlavní motivační faktory pro ESG investice, je to výkon fondu (51 %) nebo i doporučení od někoho, komu investoři důvěřují (40 %). Naopak obavy panují u nejasných metod a pravidel pro ověření odpovědného závazku fondu (49 %), nižší výkonnosti, než u fondu, který nemá odpovědný závazek (42 %). Pro detailní informace o průzkumu můžete nahlédnout do prezentace agentury IPSOS, nebo do tiskové zprávy .

Co znamená ESG a jaká má hodnotící kritéria?

Hodnocení společností optikou "E" (Environment) enviromentálních kritérií znamená zjišťování dopadů podnikových aktivit na životní prostředí z globálního i lokálního hlediska. 

Analyzování společností pomocí "S" (Social) sociálních kritérií znamená, že je společnost schopna reagovat na celospolečenské výzvy, adaptovat korporátní postupy založené na transparentnosti, etice, respektu.

Za písmenem "G" (Governance) se ukrývají kritéria odpovědného řízení společností. Posuzovány jsou zásady odměňování manažerů, kontrolní postupy, dodržování legislativy nebo etických norem.

Přečtěte si více o odpovědném investování a ESG

Další zprávy