Globální investiční výhledy - Říjen 2019

07. srpen 2019

Amundi, Aktuality, Analýzy trhů

Globální Investiční Výhledy – Říjen 2019:

Finanční trhy reagují intenzivně na přicházející zprávy:

  • Budoucí vývoj bude určován především těmito faktory:
    1. relativně vysoká očekávání možné recese (především v USA);
    2. změny v měnové a fiskální politice.

Klíčové investiční dopady:

  • Očekávané firemní výsledky firem byly revidovány směrem dolů -> důležité je zaměření na fundamentálně silné společnosti.
  • Atraktivní se stále zdají být vybrané firemní dluhopisy, je ale potřeba být opatrný vzhledem k jejich likviditě.

Investoři by měli umět balancovat mezi dvěma přístupy – uvědomění si přítomných rizik (uchování hodnoty kapitálu) a zároveň schopností využit příležitosti, které přináší vysoká volatilita.

Detailní informace  Stáhnout