Jak Investovat

Začněte investovat

Co znamená investování? Do čeho bych měl investovat?

start_invest_preview

Co je investování?

Rozumíme vám. Investování může být složité na pochopení. 

Jednoduše řečeno, investování znamená, že si koupíte něco, co vám může v budoucnu vydělat peníze. To může být například akcie, nemovitosti nebo podílové fondy. Místo toho, abyste peníze nechali ležet na spořicím účtu, investujete je do něčeho, co má potenciál růst a vydělat vám více peněz. Samozřejmě, není to zaručeno a existuje riziko, že můžete peníze ztratit. Ale pokud jste ochotni přijmout toto riziko a investovat dlouhodobě, můžete potenciálně dosáhnout vyšších výnosů než při držení peněz na spořicím účtu.

Je investování rizikové?

Všechny investice mají svá rizika. Když začínáte investovat, je důležité zvážit, jak velké riziko jste ochotni přijmout. Existují různé typy investic, od těch bezpečnějších až po ty spekulativnější, které mohou vyhovovat různým investorům. Můžete si vytvořit vlastní portfolio nebo vybrat z předem sestavených investičních možností.

  • Představme si, že jste osoba s nestabilními příjmy a s nejistou kariérou. V takovém případě byste mohli preferovat investice s nižším rizikem, jako jsou dluhopisy s předvídatelným výnosem, abyste minimalizovali riziko ztráty peněz.
  • Na druhou stranu, pokud máte stabilní příjem, můžete se zaměřit na nízkorizikové investice, ale zároveň si můžete dovolit vložit část svých peněz do nových technologických společností, abyste měli možnost podpořit inovativní start-upy.

Čím více se budete informovat o různých investičních možnostech, tím lépe budete schopni rozhodnout, co je pro vás nejvhodnější.

Je spoření na penzi investice?

Peníze, které si spoříte na penzi, se obvykle investují. Během produktivního věku se vaše platby obvykle investují do produktů, které mají za cíl zvýšit hodnotu vašich peněz. Hlavním cílem je mít po odchodu do důchodu více peněz, než jste do penzijního spoření vložili. Čím dříve si začnete sppořit na pezni, tím lépe pro vás. 

Proč si nechat poradit od odborníků?

Finanční odvětví je velmi regulováno zákonem. Finanční profesionálové zkoumají a sledují investice s cílem najít podle jejich názoru dobré podniky, projekty a aktiva, do kterých byste mohli investovat. Prostě řečeno, finanční profesionálové se snaží najít dobré možnosti, kam byste mohli investovat své peníze.

Důležité informace

Pokud není uvedeno jinak, všechny informace obsažené v tomto dokumentu pocházejí od společnosti Amundi Asset Management S.A.S. a jsou platné ke dni 8. května 2024. Diverzifikace nezaručuje zisk ani nechrání před ztrátou. Názory vyjádřené ohledně tržních a ekonomických trendů jsou názory autora, nikoli nutně společnosti Amundi Asset Management S.A.S., a mohou se kdykoli změnit na základě tržních a jiných podmínek a nelze zaručit, že se země, trhy nebo odvětví budou vyvíjet podle očekávání. Na tyto názory nelze spoléhat jako na investiční poradenství, doporučení ohledně cenných papírů nebo jako na indikaci obchodování s jakýmkoli produktem Amundi. Tento materiál nepředstavuje nabídku ani výzvu k nákupu nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů, podílových jednotek fondů nebo služeb. Investice zahrnují rizika, včetně tržního, politického, likviditního a měnového rizika. Minulá výkonnost není zárukou ani ukazatelem budoucích výsledků. 

Datum prvního použití: 1. července 2024

ID dokumentu: Dokument č: 3566281

Marketingová komunikace