CPR Invest - Climate Action - A CZKH - Acc

ISIN: LU2360924026 - Akciové
Ke dni 01/06/2023
Aktuální hodnota (NAV) AUM
108,09 CZK 34 046,69M CZK

(Délka videa 1:05 minuty)

Zastavte klimatické změny a investujte do akciového fondu zaměřeného na akcie společností, které nejvíce přispívají k ochraně klimatu s cílem snížení uhlíkové stopy. Klimatické změny nemusí být jen hrozbou, ale také velkou investiční příležitostí. Firmy a státy po celém světě investují a budou investovat v nadcházejících dekádách miliardy miliard dolarů, aby dosáhly uhlíkové neutrality a změnily energetický mix.

Manažer fondu vybírá do portfolia příznivě oceněné akcie firem, které se veřejně zavázaly aktivně jednat a snižovat uhlíkové emise. Investice jsou realizovány bez omezení napříč všemi trhy a sektory. Budete se podílet na vývoji těchto společností na akciových trzích, čímž můžete získat vyšší zhodnocení než na běžných spořících produktech.**

Ceník - číslo fondu Leták ke stažení   Kontaktujte nás  

 
Portfolio je sestaveno z akcií IT firem, bank, ale i průmyslové podniky, které deklarovaly přechod na nízkouhlíkové hospodářství. Stanete se spolumajiteli ne jedné, ale hned několika desítek společností jako je Siemens, Toyota, Allianz, Schneider, Sanofi, Microsoft a dalších*, které nejvíce přispívají ke snížení emisí uhlíku a ochraně stávajícího klimatu. Změna se totiž týká nás všech.

Díky investici do fondu „CPR Climate Action“ podpoříte firmy, které patří mezi hlavní aktéry v boji proti klimatickým změnám, a budete se podílet na vývoji jejich akcií.

 

(Délka videa 1:29 minuty)

  

*Data k 26.7.2021
*Společnosti se již nemusejí v portfoliu nacházet, aktuální složení fondu najdete vždy v měsíčním komentáři na webu www.amundi.cz
**Minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí.

 

Detailní produktové informace

Výběr Amundi

MedTech
Akciový
CPR Invest - MedTech

Tematický fond investující do akcií společností, které pomáhají zdokonalit zdravotnictví a zároveň snížit celkové náklady pomocí inovativních technologií.

Zobrazit fond