Udržitelné zdroje jako dlouhodobé investice

25. květen 2020

CZ, Amundi, Trhy

„Zelené“ investování slaví úspěch a zároveň třicetiny

 Udržitelné investice a zisky na účtu se vzájemně nevylučují. Naopak. Podílový fond Amundi Funds Global Ecology ESG vykazuje průměrnou roční návratnost téměř 6 procent. Letos navíc slaví třicáté narozeniny.

 Portfolio manažer přední investiční společnosti Amundi Christian Zimmermann, říká, že ještě před 30 lety se na udržitelné investice hledělo spíše skrz prsty. Až postupem času se témata jako přeměna energie, udržitelná mobilita nebo rozumné využívání omezených zdrojů vody zakotvila v myslích lidí.

 „Když jsem v roce 2002 převzal odpovědnost za fond Amundi Funds Global Ecology ESG, byl koncept zaměřen jasně environmentálně, na otázky životního prostředí. Globalizace a rozvoj komunikačních sítí však způsobily, že téma udržitelnosti je nyní vnímáno v širším kontextu. Ochrana klimatu, sociální spravedlnost, spravedlivé pracovní podmínky pro zaměstnance, boj proti chudobě - to jsou otázky, které stále více formují veřejnou debatu. Jedná se tedy o zásadní změnu společnosti, nikoli o krátkodobý trend,“ uvádí Zimmermann.

 Vsadit na vodu, slunce nebo třeba vítr je řešení, které čím dál víc upřednostňují zejména mileniálové. Zhodnocení peněz v alternativních energetických nebo ekologicky šetrných výrobách se navíc dlouhodobě příliš neliší od jiných investic.

Více o fondu zde.

Další zprávy