Podívejte se na záznam z 25. výročí First Eagle Amundi International

15. listopad 2021

Amundi, CZ

V úterý druhého listopadu se sešli distribuční partneři v holešovickém Vnitroblocku k příležitosti oslavy 25 let existence jednoho z nejstarších a nejstabilnější fondů z dílen Amundi – First Eagle Amundi International Fund (FEAIF). Akce proběhla ve dvou časech – dopoledne a odpoledne a v dalších dnech se uskutečnila také v Olomouci a Bratislavě.

Představení fondu a prezentace se ujal Jan Vormoor, Senior Investement Specialist. Janu sekundoval jmenovec, Jan Chlumský, vedoucí marketingu Amundi CR Asset Management. Investici do fondu FIRST EAGLE INTERNATIONAL by dle Jana Vormoora bylo možné popsat slovy: „INVESTICE NAVRŽENÁ PRO LEPŠÍ SPÁNEK“ a jak Jan dodává, „nejen Váš, ale i náš".

Celou prezentaci naleznete  zde , níže si můžete přečíst shrnutí toho nejzajímavějšího z videa.

Úvod

 • Fond FIRST EAGLE INTERNATIONAL dosáhl v uplynulých 25 letech průměrné roční výkonnosti 8,82 % a překonal tak výkonnost jak celého trhu, tak hodnotových a růstových indexů.
 • Tohoto výsledku fond dosáhl s o TŘETINU nižší volatilitou než u tržních indexů.
 • V kategorii Morningstar, kde je fond zařazen, najdeme cca 300 fondů, ale jen 10 z nich má historii delší než 25 let.

 

Portfolio

 • Strategie fondu se za celou historii nezměnila, základ portfolia tvoří akcie firem, které mají silnou konkurenční výhodu a jsou nabízeny za atraktivní cenu, s minimální slevou 30 % proti námi spočítané hodnotě. Druhým pilířem jsou investice do akcií spojených se zlatem, které považujeme za zajištění proti nepředvídatelným událostem. Třetí složkou je pak hotovost, jejíž podíl v portfoliu je výsledkem toho, zda je na trhu pro nás dostatek atraktivních příležitostí nebo ne. Jinými slovy podíl hotovosti klesá, když jsou akcie příznivě oceněny a naopak.
 • Portfolio fondu je silně diverzifikované, najdete v něm výrobce cukrovinek, parfémů, alarmů, potravní konglomeráty, technologické společnosti, těžaře zlata nebo finanční instituce. Společnou charakteristikou je jejich výjimečné postavení na trhu, vysoká věrnost zákazníků a nízká citlivost klientů na případné změny cen.
 • Obrátkovost portfolia je 10 %, což znamená, že průměrně držíme akcie v portfoliu 10 let. Některé akcie v portfoliu jsou ale i mnohem delší dobu. Například akcie japonské společnosti Shimano držíme 25 let.

Zdroj: First Eagle Investment Management. Údaje jsou ke konci září 2021.

 

Konkrétní příklad investičního přístupu

 • Investiční přístup fondu jde samozřejmě s dobou a složení portfolia se mění. Charakter firem se ale nemění, firmy v portfoliu se vyznačovaly vždy silnou konkurenční výhodou. A to platí dnes a bude platit i za deset let.

Jeden příklad z turistického odvětví. Před 20 lety jsme investovali do akcií provozovatelů letišť a dávali jim přednost v portfoliu před akciemi aerolinek. Proč? Protože letiště je vzácné aktivum, které se nedá replikovat. Pokud se lidé rozhodnou přiletět do Prahy, tak nemají moc na výběr přistát jinde, ale pro svou cestu si mohou vybrat z několika aerolinek. Díky tomu jsou marže u provozovatelů letišť vyšší a jejich finanční stabilita silnější. Dnes už v portfoliu akcie provozovatelů letišť nenajdeme, ale máme tam akcie firmy BOOKING.COM, která dnes ovládá významnou část businessu s ubytováním.

 

Aktuální strategie

 • V posledních deseti letech akciové trhy téměř nepřetržitě rostly. Pro úspěch v investování si stačilo koupit ETF na celý akciový trh a držet ho. Pokud se podíváme dále do minulosti, tak se výkonnost trhů podobně hladce nevyvíjela. Trhy byly mnohem více rozkolísané a v několika delších obdobích byla výkonnost trhů podprůměrná nebo dokonce záporná.
 • Historie ukazuje, že v takovém období se fondu dařilo nejlépe a porážel trh. Klíčem k úspěchu bylo pro nás vždy vybírat do portfolia akcie firem se silnou konkurenční výhodou dostupné za atraktivní cenu. Investovat do firem, které díky svému tržnímu postavení mohou snadnou přenášet zvýšené náklady na koncové zákazníky. Firem, kde mají zákazníci jen málo alternativ, kvůli dominantnímu postavení firmy na trhu.
 • Ve FIRST EAGLU věříme, že se můžeme dostávat do podobné doby. Inflace raketově roste, centrální banky pomalu dávají nohu z plynu a začínají mluvit o utahování měnové politiky a míra zadlužení se dostává na bezprecedentní úrovně. Tyto faktory znepokojují celý trh a mohou vést ve výsledku k vyšší volatilitě.
 • Investovat do akcií firem se silnou konkurenční výhodou za přijatelnou cenu, tak může dávat větší smysl než kdykoliv předtím

 

Prezentace Stránka fondu

Právní upozornění:

Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období Před investicí by klient mel provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu Cílový trh tohoto produktu nemusí odpovídat cílovému trhu adresáta tohoto dokumentu Hodnota investice a příjem z ní, muže stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy U dividendových tříd rozhodne nebo nerozhodne o vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu Výnos u cizoměnových investičních nástrojů muže kolísat v důsledku výkyvu měnového kurzu Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a muže se měnit Úplné názvy podílových fondu, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private equity investice, a další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi.cz ve statutech fondu, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondu Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi.cz Uvedené informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základe informací uvedených v tomto materiálu Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoli společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktu v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být¨považována za nezákonnou Tyto materiály nebyly schváleny regulátorem finančního trhu Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Další zprávy