Obnovení vydávání a odkupování podílových listů zahraničních fondů

04. leden 2019

CZ, Amundi

Obnovení vydávání a odkupování podílových listů zahraničních fondů

Představenstvo Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. rozhodlo dne 4. ledna 2019 na svém řádném zasedání, o okamžitém omezeném obnoveni přijímání, předávání a provádění pokynů  k vydání zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování:

 -         v případě fondů Amundi Funds II, Amundi Fund Solutions, Amundi S.F. a myNEXT;

-          v případě produktu Rytmus SK;

-          v případě všech zahraničních fondů produktu Platforma.

Toto rozhodnutí bylo přijato zejména z důvodu dřívějšího dokončení migrace příslušných dat v systému ARBES TOPAS a ARBES TA (veškerých účetních a procesních systémů).

Toto rozhodnuti platí pro všechny regiony s výjimkou regionů Bulharska a Maďarska, kde budou všechny pokyny zpracovány v původním plánovaném termínu, a to 7. ledna 2019.


Představenstvo Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. rozhodlo dne 4. ledna 2019 na svém řádném zasedání, o okamžitém omezeném obnoveni přijímání, předávání a provádění pokynů  k vydání zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování.