Jak může vodík pomoci v boji proti změně klimatu?

08. srpen 2022

  

Je bezbarvý, nemá chuť ani vůni a je nejlehčí a nejjednodušší ze všech chemických prvků. Přesto je stále jasnější, že tento vysoce hořlavý plyn by mohl hrát ústřední roli při řešení klimatické krize planety. Tímto plynem je vodík, nejrozšířenější prvek ve známém vesmíru.

"Díky tomu, že vodík dokáže energii ukládat i přenášet, řeší problém, co s přebytečným výkonem vznikajícím ve velmi větrných a horkých dnech a jak zajistit zásoby, když nefouká a je zataženo."

"Energetický potenciál vodíku sahá i do dopravy. Například vodíkové palivové články představují komplexní a ekologický způsob pohonu autobusů, vlaků, automobilů a motocyklů."

"Vodík se pomalu ale jistě dostává do hlavního proudu, částečně díky rozsáhlé finanční podpoře, kterou velké projekty dostávají od vlád a soukromého sektoru.."

       

Kde se nachází?

Vodík lze nalézt v obrovských množstvích v zemských vodách a oceánech a je také přítomen ve fosilních palivech, zejména zemním plynu. Ale to neznamená, že je snadné se k tomu dostat. Ve skutečnosti musí být čistý vodík téměř vždy extrahován z jiné látky, které je součástí.

Nejlepším příkladem toho je pravděpodobně voda (H2O), která se skládá ze dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku. Tradiční metody těžby vodíku zahrnují fosilní paliva a jsou vysoce uhlíkové, ale modernější techniky jsou bezuhlíkové a především produkují čistou energii.

Jaké má využití?

Vodík je extrémně všestranný: může být použit v plynné nebo kapalné formě a může být přeměněn na elektřinu nebo palivo. Obzvláště užitečná může být také schopnost ukládat energii. V současné době má tento plyn širokou škálu průmyslových využití, včetně výroby čpavku, který je obsažen ve většině našich čisticích prostředků pro domácnost a také se používá v zemědělských hnojivech.

Proč se o něj zajímáme?

Co však dělá vodík tak poutavým, je jeho potenciální využití s energií, zejména pokud jde o obnovitelné zdroje, jako jsou větrná a solární energie. Vzhledem k tomu, že plyn dokáže energii ukládat i přenášet, řeší problém, co dělat s přebytečným výkonem vznikajícím ve velmi větrných a horkých dnech a jak zajistit zásoby, když nefouká a je zataženo.

Kromě energie lze vodík využít k výrobě tepla. A když se spojí teplo a elektřina, vzniká obrovský zdroj energie pro průmysl a obchod, veřejné instituce, soukromé společnosti a nakonec i jednotlivé domácnosti.

Tento energetický potenciál se vztahuje i na dopravu. Například vodíkové palivové články představují komplexní a ekologický způsob pohonu autobusů, vlaků, automobilů a motocyklů. Vodíkové palivové články vyrábějí elektřinu kombinací vodíku a kyslíku, přičemž jako vedlejší produkt generují vodu a teplo.

Proč je nyní vodík tak významný?

Odpověď lze rozdělit podle dvě části. Prvním důvodem je změna klimatu. Máme-li mít nějakou šanci zabránit zvyšování teploty Země a dramatickým změnám počasí, které oteplování způsobuje, musíme do roku 2050 snížit naše uhlíkové emise na nulu. Naše budoucnost doslova závisí na tom, že postupně ukončíme znečišťující fosilní paliva – zejména uhlí – a nahradíme je uhlíkově neutrálními formami energie, jako jsou obnovitelné zdroje.

Obnovitelné zdroje však samy o sobě nestačí, protože některé činnosti, včetně těžkého průmyslu, lodní dopravy a letectví, je obzvláště obtížné dekarbonizovat kvůli množství energie, kterou vyžadují. Potenciál vodíku přenášet a ukládat zvláště silnou energii má potenciál to učinit proveditelným.

Druhým důvodem jsou moderní technologie. V současnosti se více jak 95 % vodíku vyrábí z fosilních paliv procesem vysoce náročným na uhlík. To se často nazývá hnědý nebo šedý vodík. Modernější techniky však zahrnují separaci vody a vodíku pomocí elektřiny, která pochází z obnovitelných zdrojů. Takzvaný zelený vodík, který tím vzniká, je zcela uhlíkově neutrální. Náklady na tento proces také neustále klesají s tím, jak klesá cena obnovitelných zdrojů.

Vodík součástí programů vlád a společností

Vodík se pomalu dostává do hlavního proudu, částečně díky rozsáhlé finanční podpoře, kterou velké projekty dostávají od vlád a soukromého sektoru. Pro ty, kdo se zavázali bojovat proti globálnímu oteplování a podporovat udržitelnost, dává smysl dnes přemýšlet o potenciálu vodíku při přechodu na čistou energii.

Investujte do vodíkové revoluce s Amundi

Staňte se součástí jedinečné převratné změny s fondem CPR Invest Hydrogen od Amundi. Získáte tím možnost investovat do širokého spektra akcií firem, které se podílejí na vodíkové revoluci.

"Investujte do ropy zítřka, investujte do energetické revoluce. Investujte do VODÍKU."

Detail fondu na webu

 

Zdroje
International Renewable Energy Agency - Hydrogen from renewable power.
2021 United Nations Climate Change Conference, Glasgow, November 2021
Amundi Asset Management Březen 2022.

Právní upozornění
Pokud není uvedeno jinak, veškeré informace obsažené v tomto dokumentu pocházejí od Amundi Asset Management S.A.S. a jsou platné k březnu 2022. Diverzifikace nezaručuje zisk ani nechrání před ztrátou. Názory vyjádřené ohledně tržních a ekonomických trendů jsou názory autora a ne nutně Amundi Asset Management S.A.S. a mohou se kdykoli změnit na základě tržních a jiných podmínek a nelze zaručit, že země, trhy nebo sektory budou fungovat podle očekávání. Toto sdělení nelze považovat za nabídku, poradenství, doporučení ani analýzu investičních příležitostí. Minulá ani očekávaná výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. S investováním je spojeno riziko. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik. Hodnota investice může kolísat a nelze zaručit návratnost investované částky. Úplné názvy podílových fondů, detail výkonnosti, informace o rizicích, atd. jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi.cz ve statutech fondů a sděleních klíčových informací a v dalších dokumentech. Cílový trh uvedeného produktu nemusí odpovídat cílovému trhu zákazníka a zákazník se může nacházet mimo cílový trh, tak i v negativním cílovém trhu. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých zákazníkem distributorovi produktu. Bližší informace k cílovému trhu jsou uvedeny na záložce Detail fondu. Informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Toto sdělení není určeno US osobám. 

Další zprávy