Změna statutů a sdělení klíčových informací investičních fondů obhospodařovaných společností Amundi

24. duben 2024

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., společnost skupiny Amundi (dále jen „Společnost“) oznamuje, že na základě rozhodnutí představenstva Společnosti došlo ke změně statutů a sdělení klíčových informací investičních fondů obhospodařovaných a administrovaných Společností, a to s účinností od 24.4.2024.

Hlavními důvody změny statutů jsou zejména:

         i.            Roční aktualizace statutů dle požadavků zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „Zákon“) a jeho prováděcích předpisů - historická výkonnost, průběžné poplatky, seznam obhospodařovaných fondů, seznam vedoucích osob a revize definic;

       ii.            Upřesnění a doplnění textu v návaznosti na aktualizaci informací v oblasti SFDR/Taxonomy a rovněž v návaznosti na Zákon či jeho prováděcí předpisy. Jedná se zejména o formulační úpravy zpřesňující význam s ohledem na skupinové a zároveň auditní požadavky. Z důvodu úprav formulací na mnoha místech došlo k výměně celé části přílohy statutů týkající se „Udržitelného investování“;

     iii.            Doplnění informací v oblast outsourcingu:
Informace o předávání pokynů s IN v majetku fondů do společnost Amundi Intermediation je rozšířena o informaci o provádění vypořádání obchodů Amundi Intermediation centrálně prostřednictvím společnosti Amundi Asset Management SAS, přičemž se nejedná o novou skutečnost, pouze jsme doplnili stávající informaci;

     iv.            Doplnění informací ve statutu fondu Amundi CR All-Star Selection:
U statutu fondu byl rovněž doplněn odstavec ohledně outsourcingu pro činnosti spojené s obchodováním s cennými papíry v rámci skupiny Amundi, čímž pouze dochází ke sjednocení textu ve všech statutech investičních fondů obhospodařovaných a administrovaných Společností;

       v.            Drobné korekce textu.

 

Hlavními důvody změny sdělení klíčových informací jsou zejména:

         i.            Roční aktualizace sdělení klíčových informací fondů, které jsou aktivně nabízeny k nákupu: scénáře výkonnosti, skladba nákladů a drobné korekce textu. Sdělení jsou vypracována k datu 10.4.2024 a zveřejněna na webu 24.4.2024.

 

Upozornění: K aktualizaci sdělení klíčových informací dochází v průběhu roku v případě, že dojde k zásadním změnám v údajích uvedených v tomto sdělení (např. změna SRI).

Přehled aktualizovaných statutů naleznete v příloze níže.

V případě dotazů nás kontaktujte na infocr@amundi.com .
Děkujeme, že s námi investujete, Vaše Amundi

Příloha: Seznam investičních fondů, které byly aktualizovány:

Standardní fondy:

 • Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Speciální fondy:

 • Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • Amundi CR Akciový - Střední a vých. Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • Amundi CR – Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
 • Amundi CR – obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
 • Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
 • Amundi CR Equity Index Selection, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • Amundi CR Balancovaný, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb plus, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Fondy kvalifikovaných investorů:

 • Realitní fond KB 4, uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • Amundi CR Private Equity 4, uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • Amundi CR Private Equity 5, uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.