Inteligentní investice – Fondy BUY & WATCH

28. leden 2021

Nezávislý magazín o investování – Fond Shop, přináší recenzi fondů Buy& Watch, které označuje za důmyslné a inteligentní investiční řešení. 

Po dlouhodobém poklesu výnosů do splatnosti bonitních dluhopisů na velmi nízké či dokonce záporné hodnoty, umocněném koronavirovou krizí, dnes investoři stále obtížněji hledají klasické dluhopisové fondy, u nichž mohou očekávat zajímavý, rizikově vyvážený, výnos po zohlednění nákladovosti. Příklon k rizikovějším investicím nebo naopak málo úročeným vkladovým produktům zaostávajícím za inflací obvykle vede k nedokonalostem.

Investiční společnost Amundi však nabízí důmyslnější produktové řešení – průběžně doplňovanou řadu dluhopisových fondů Amundi Fund Solutions – Buy & Watch s pevnou, dosud 4letou, 5letou nebo 6letou splatností. Ty mají pevnou dobu trvání či splatnost a jsou dostupné v měnově zajištěných korunových třídách proti základní eurové. V rámci strategie „kup a sleduj“ kombinují významnou expozici na výnosnější a rizikovější korporátní dluhopisy se snahou zmenšit pravděpodobnost ztráty pro investora.

Aktuálně je možné investovat do fondu:  Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 - CZK Hgd

Buy & Watch v praxi

Fondy Buy & Watch zmírňují úrokové riziko počátečním nákupem dluhopisů se zbytkovou splatností odpovídající přibližně době trvání fondu a kreditní riziko důkladnou diverzifikací mezi řádově 100 různých dluhopisů z různých sektorů i pečlivým sledováním fundamentů zastoupených emitentů s možností nahradit ty, u nichž nedávno stouplo riziko úpadku, kvalitnějšími. Výhodu představuje rovněž eliminace měnového rizika v korunových třídách. Činnost portfolio managementu tedy směřuje k vyšší očekávané výnosnosti a nižšímu tržnímu riziku, neboli lepšímu rizikově výnosovému profilu ve srovnání s trvalými dluhopisovými fondy za předpokladu, že podílník dodrží stanovený investiční horizont (nejčastěji 5 nebo 6 let).

Inteligentní investice

Fondy Amundi FS – Buy & Watch s pevnou splatností můžeme v dnešním složitém prostředí pro úrokové výnosy nazvat inteligentní dluhopisovou investicí. Spojují totiž výhody držení jednoho dluhopisu, k nimž patří očekávaný konkrétní výnos k termínu splatnosti a klesající volatilita ceny v době před splatností, s výhodami investice do trvalého dluhopisového fondu jako důmyslnádiverzifikace portfolia a možnost jeho úprav při změně tržního výhledu. Přínosem je i měnové zajištění do koruny. Investor by však měl vědět, na jakých principech tyto fondy fungují a vzít v úvahu časové omezení jejich očekávaného výnosu nebo skutečnost, že nejde o garantované spořicí produkty se zákonným pojištěním vkladů.

Další zprávy