CPR GLOBAL SILVER AGE: Využijte fenoménu stárnutí populace

01. srpen 2018

V srpnu jsme spustili prodej nového globálně zaměřeného akciového fondu CPR Global Silver Age, který koncentruje své investice do okruhu odvětví spojených se stárnutím populace, tzv. stříbrné ekonomiky. V dlouhém období tvoří trend stárnutí populace vysoce hodnotnou investiční příležitost:


Hlavní charakteristiky:

  • Tématický fond se silným zaměřením na sektory související s trendem stárnutí
  • Růst podílu obyvatel v post-produktivním věku patří mezi nejvýznamnější světová témata
  • Nižší citlivost na vychýlení hospodářskými útlumy vzhledem k stabilní spotřebě (např. léků)
  • Firmy zaměřené na Silver Age Economy mají průměrně vyšší zisky i růst tržeb, zároveň čelí nižšímu riziku (Zdroj: Factset, 1996-2014)
  • Minimální první investice do nového fondu je 5000 Kč, každá následující alespoň 500 Kč
  • Výkonnost je určena pohyby cen na akciových trzích a může tak významně kolísat v čase
  • Doporučený investiční horizont 5 let

Zaměření fondu na tzv. Silver Economy vytváří silný předpoklad pro dosažení nadprůměrných výnosů, a to i v současném období mimořádně nízkých úrokových sazeb a přecitlivělých, volatilních akciových trhů. Primárními sektory, kde fond realizuje své investice jsou – farmacie, pečovatelské služby, zdravotnické pomůcky, bezpečnost, volný čas, ale také krása a péče, správa majetku nebo automobilový průmysl. Cílem fondu je dlouhodobě překonat globální akciové trhy (v porovnání s indexem MSCI World).

Cílová skupina:

Fond je vhodný pro investory, kteří hledají dlouhodobé zhodnocení kapitálu, jsou ochotni přijmout vyšší rizika spojená s investováním do zahraničních cenných papírů a snesou volatilitu cen akcií. Minimální uvažovaný investiční horizont by měl být 5 let a déle.

Další zprávy